Profilaftale


Sidst opdateret: 14. oktober 2021

Denne aftale ("Aftale") for Profilbrugere (”Profilbrugere”) regulerer din anvendelse af Happio-platformen som Profilbruger, som tilbydes af Happy Day Group ApS, CVR-nr. 41534303, der driver forretning som Happio ("vi", "os" eller "Happio"), herunder vores websted (happio.dk), og de tjenester, vi leverer (samlet set betegnes platformen, websiden og vores tjenester som vores "Websted"). "Du" og "Profilbruger" henviser til dig som en Profilbruger af Webstedet. Som Profilbruger forstås en person, der udbyder videohilsener (”Videohilsener”) gennem Webstedet.


Denne Aftale gælder udelukkende for Profilbrugere af vores Websted. Brug af vores Websted er også underlagt vores nuværende retningslinjer for brug, som kan findes her. Enhver brug af vores Websted, som ikke sker som Profilbruger, fx hvis du køber Videohilsener fra øvrige Profilbrugere, er underlagt brugerbetingelser for Webstedet, som kan findes her. (“Brugerbetingelser”).


LÆS VENLIGST AFTALEN GRUNDIGT. Ved at oprette dig som Profilbruger indestår du for og garanterer, at du har læst, forstået og accepterer at være bundet af denne Aftale. Hvis du ikke ønsker at acceptere Aftalen, kan du desværre ikke anvende vores Websted som Profilbruger.

Indholdsfortegnelse

1. Deltagelse på Happio-platformen

2. Videohilsener

3. B2B Videohilsener

4. Betaling, vederlag og bookinggebyr

5. Profilhenvisningsprogram

6. Profilindhold

7. Ejendomsret

8. Øvrige forhold

9. Politik om immaterielle rettigheder

10. Privatlivspolitik

11. Tredjepartsindhold og -interaktioner

12. Forretningsforhold med Happio

13. Ændringer af vores Websted

14. Sletning og lukning af Happio-profil

15. Ansvarsfraskrivelse og -begrænsning

16. Skadesløsholdelse

17. Voldgift

18. Andre bestemmelser

19. Ændringer af denne Aftale

 

1. Deltagelse på Happio-platformen

Registrering: For at kunne deltage på vores Websted som Profilbruger, skal du oprette en Happio-profil. Ved oprettelsen af en Happio-profil, skal du give sande, præcise, aktuelle og komplette oplysninger om dig selv som efterspurgt i vores registreringsformular, samt alle andre oplysninger, som vi på rimelig vis anmoder om, samt at vedligeholde og, hvis relevant, hurtigt opdatere disse data, såfremt dine forhold ændrer sig. Hvis du ikke gør dette, eller hvis vi har rimelig grund til at mene, at du ikke har gjort dette, har vi ret til at suspendere eller lukke din Happio-profil og din brug af vores Websted. Du anerkender, at du ikke må oprette en Happio-profil ved brug af en falsk identitet eller giver falske oplysninger på vegne af en anden person (undtagen under de nedenfor beskrevne bestemmelser for Organisationer). Du må ligeledes ikke oprette en Profilbruger, hvis du (eller din Organisation) tidligere er blevet slettet eller afvist fra vores Websted. Du forpligter dig til at holde dit brugernavn og din adgangskode fortrolig, ligesom Happio vil holde dit brugernavn og din adgangskode fortrolig. Du har ansvaret for alle aktiviteter, der finder sted gennem din Happio-profil, og du accepterer, at du straks underretter os, hvis der forekommer uautoriseret adgang til eller brug af din Happio-profil. Du anerkender og accepterer, at vi ikke har ansvaret for skader, tab, omkostninger, udgifter eller forpligtelser i forbindelse med uautoriseret adgang til eller brug af din Happio-profil.

i. Profilbruger på 18 år eller derover: Profilbrugere, der er mindst 18 år, kan registrere sig direkte. Ved at registrere dig erklærer og garanterer du, at: (A) du er mindst 18 år gammel; (B) du er myndig til at indgå en bindende kontrakt; (C) du er ikke udelukket fra at bruge vores Websted i henhold til lovgivningen i Danmark, på din bopæl eller enhver anden relevant jurisdiktion og (D) du har ansvaret for at overholde alle gældende love og regler vedrørende Profilbrugeres deltagelse på vores Websted og vil holde Happio fuldt ud skadesløse (defineret nedenfor) for brud på disse.

ii. Forælder eller værge for Profilbruger under 18 år: Profilbrugere, der er under 18 år, kan kun oprette en Happio-profil gennem en forælder eller en værge, der ved oprettelse indestår for og garanterer, at: (A) han eller hun er forælder eller værge for Profilbrugeren og accepterer denne Aftale; (B) hverken forælder eller værge eller Profilbrugeren selv er udelukket fra at bruge vores Websted; og (C) han eller hun har ansvaret for at overholde alle gældende love og regler vedrørende Profilbrugerens anvendelse af vores Websted og vil holde Happio fuldt ud skadesløse for ethvert brud på disse.

iii. Organisationer: Et management-selskab, manager, agentbureau, agent, forlægger, pladeselskab eller anden person eller organisation (hver betegnet som en "Organisation") kan registrere en Happio-profil på vegne af en Profilbruger ("Organisationsprofil"). Ved registrering indestår Organisationen for og garanterer på egne og hver Profilbrugers vegne, at: (A) Organisationen er den autoriserede repræsentant for de Profilbrugere, som Organisationen opretter som Organisationsprofiler (og, hvis Profilbrugeren er under 18 år, opretter en Happio-profil med alle de samtykker, der kræves fra Profilbrugerens forælder eller værge som beskrevet i afsnit 1.a (i) og 1.a (ii)) og accepterer denne Aftale; (B) hverken Organisationen eller Profilbrugerne er udelukket fra at bruge vores Websted; samt (C) Organisationen er ansvarlig for at overholde alle gældende love og regler vedrørende Profilbrugerens deltagelse på vores Websted under denne Aftale og vil holde Happio fuldt ud skadesløse for ethvert brud på denne.

iv. Fremvisningsmateriale: I forbindelse med oprettelse af din Happio-profil skal du give os følgende salgsfremmende materiale ("Fremvisningsmateriale") til brug på Webstedet og øvrige markedsføringskanaler, som Happio kan anvende, herunder, men ikke begrænset til, hjemmesidebannere, opslag på sociale medier mv.: (i) et billede af dig selv i høj opløsning; og (ii) en velkomstvideo på 15 til 30 sekunder, som fortæller dine fans, at de kan købe Videohilsener fra dig på vores Websted. Bemærk, at du ikke vil kunne modtage anmodninger fra brugere, før vi modtager Fremvisningsmaterialet. Vi kan anmode om yderligere Fremvisningsmateriale til brug for at Happio kan promovere dig yderligere og herigennem øge opmærksomheden omkring din person, hvilket kan medføre flere anmodninger om udførelse af Videohilsener fra brugerne. Alt øvrigt materiale, som du giver Happio tilladelse til at anvende, vil kunne blive anvendt som Fremvisningsmateriale.

 

2. Videohilsener

Brugere af vores Websted ("Bruger") kan anmode om en eller flere Videohilsener ("Videohilsen") fra dig gennem vores Websted.

Profilbrugere bør imødekomme en anmodning inden for 48 timer efter modtagelsen. Medmindre andet er aftalt mellem dig og Happio, har du op til syv (7) dage til at færdiggøre og uploade Videohilsenen. Hvis du ikke enten: (i) accepterer anmodningen og uploader Videohilsenen; eller (ii) afviser anmodningen, vil anmodningen udløbe og kan ikke længere opfyldes (med det forbehold at du har mulighed for at opfylde den udløbne anmodning uden omkostninger for Brugeren og uden betaling fra os). Du kan afvise en anmodning, hvis en Brugers anmodning er anstødelig eller på anden måde krænkende for dig.

Happio forbeholder sig retten til efter eget skøn at annullere enhver anmodning fra en Bruger. Der betales ikke nogen form for vederlag for en afvist, annulleret eller uopfyldt anmodning om en Videohilsen.

Hver Videohilsen skal have en varighed på cirka 30 sekunder eller mere. Alle Videohilsener skal følger Brugerens overordnede instruktioner (for eksempel fødselsdagshilsener, lykønskninger eller "Held og lykke!" -beskeder). Du har fuld selvbestemmelse over indholdet af enhver Videohilsen, bortset fra at du accepterer: (i) at du vil bruge dit navn (fx ved at præsentere dig selv), Brugerens navn, og navnet på den, som Brugeren identificerer som modtager af Videohilsenen ("Modtager") i hver Videohilsen, medmindre Brugeren beder om andet; og (ii) at du ikke i Videohilsenen anfører, at Videohilsenen er ufuldstændig eller ikke kan fuldføres. Dit svar på Brugerens anmodning sker på dit ansvar. Hvis du laver en Videohilsen, hvorefter Happio modtager en klage fra Brugeren over, at du ikke følger Brugerens overordnede instruktioner, forbeholder vi os retten til at reducere dit vederlag for den pågældende Videohilsen. Dette kan indebære, at vederlaget helt bortfalder. Du forpligter dig samtidigt til at tilbagebetale eventuelle allerede modtagne vederlag fra Happio, såfremt vi vurderer, at Brugerens klage er berettiget.

Som Profilbruger anerkender du, at du ikke er ansat af Happio, men er en selvstændig partner, der anvender Webstedet til at udbyde Videohilsener og eventuelt andre ydelser, som er tilladt efter denne Aftale.


3. B2B Videohilsener

Hvis du er bosat i Danmark, har du mulighed for at udbyde Happio-videoer til kommerciel brug, som promoverer en dansk virksomhed, varemærke eller koncept ("Virksomhed") gennem Happio. Disse betegnes heri som "B2B Videohilsener". Med undtagelse af de i det følgende nævnte undtagelser er en B2B Videohilsen en Videohilsen i henhold til disse Betingelser.

 

4. Betaling, vederlag og bookinggebyr

a. Bookingpris: Du kan selv gennem din profilside på Happio regulere prisen for Videohilsener og andre ydelser (fx B2B Videohilsener eller Videohilsener med 24-timers levering), du vælger at udbyde gennem Happio-platformen (”Bookingpris”). I forbindelse med oprettelsen af din profil angiver Happio – evt. efter forudgående aftale med dig – et beløb, som vil være din Bookingpris, indtil du evt. ændrer prisen gennem din profilside på Happio. Bemærk, at du kun vil modtage bestillinger til denne pris, hvis du aktiverer din profil gennem din profilside på Happio og undlader at ændre Bookingprisen. Når din profil er aktiveret, vil Happio kun efter forudgående aftale med dig regulere din Bookingpris.

Vær opmærksom på, at 20 kr. af prisen for hver bestilt Videohilsen udgør et bookinggebyr ("Bookinggebyr"), som tilfalder Happio.

Vi betaler dig 70 % af Bookingprisen fraregnet de 20 kr. i bookinggebyr, ekskl. moms, som vi faktisk har modtaget som betaling for en Videohilsen, som du har leveret til en Bruger efter dennes anmodning gennem vores Websted, mens Happio beholder 30 % af Bookingprisen ekskl. moms.

Vær opmærksom på, at Happio som udgangspunkt donerer 5 % af din andel af Bookingprisen til et velgørende formål, jf. pkt. 4(f) nedenfor, medmindre andet aftales mellem dig og Happio.

b. Udløbne anmodninger: Vær opmærksom på, at du ikke modtager vederlag for opfyldelse af udløbne anmodninger (som beskrevet i afsnit 2, medmindre andet er skriftligt aftalt med Happio).

c. Gebyrer, afgifter, skatter mv.: Du erklærer og garanterer, at: (i) Videohilsener ikke er og ikke er beregnet til at være dækket af nogen rettighedsforvalter, fagforening, brancheorganisation, overenskomst eller lignende, og at der i forbindelse med en Videohilsen eller i forbindelse med enhver betaling foretaget fra Happio til dig, ikke vil være noget ekstra beløb, der skal betales fra Happio hverken til dig eller tredjepart, fx en rettighedsforvalter, brancheorganisation eller fagforening eller i henhold til nogen overenskomst. Happio er ikke ansvarlig for og fratrækker ikke gebyrer, provisioner, omkostninger, udgifter eller betalinger af nogen art til eller vedrørende nogen tredjepart, herunder enhver manager, agent, advokat, repræsentant eller tjenesteudbyder i forbindelse med Happios betaling af vederlag til dig.  Happio er ikke forpligtet til at indbetale til pension, arbejdsløshedsforsikring mv. i det omfang, at dette ikke følger ufravigeligt af relevant lovgivning. Du er selv ansvarlig for at indberette vederlag, som du modtager fra Happio for udførte Videohilsener, til de relevante skattemyndigheder.

d. Kontooplysninger og udbetaling af vederlag: For at Happio kan udbetale dit vederlag, skal du afgive alle relevante oplysninger, herunder kontonummer, som efterspørges af Happio. Såfremt du ikke giver os alle de nødvendige oplysninger, kan du muligvis ikke modtage vederlag. Happio er ikke ansvarlig for nogen skader, forsinkelser, tab, omkostninger, udgifter eller forpligtelser, der opstår på grund af eller i forbindelse med manglende betaling af vederlag, såfremt dette skyldes, at du ikke har afgivet korrekte/fyldestgørende oplysninger til Happio, eller at dine eller tredjemands forhold i øvrigt medfører, at vederlag ikke udbetales rettidigt. Betaling foretages inden for to (2) uger efter Happio har modtagen betaling for en leveret Videohilsen. Du anerkender, at vi ikke er ansvarlige for forsinkelser, herunder forsinkelser for betaling af vederlag, mangler eller skader forårsaget af en betalingsudbyder, en tredjepart, af en force majeure-udløsende begivenhed. Vi er ligeledes ikke ansvarlige, hvis dine forhold gør, at vi bliver forsinkede med betaling af vederlag til dig, fx grundet din manglende rettidige og korrekte oprettelse af en konto hos betalingsudbyderen, eller at du på anden vis ikke har leveret de efterspurgte oplysninger om betaling.
Medmindre andet er skriftligt aftalt med Happio, anerkender du, at du er ansvarlig for andre gebyrer, omkostninger og udgifter, herunder gebyrer, omkostninger og udgifter i forbindelse med din bankkonto og vekselgebyrer. Uanset anden modstridende information indeholdt i Aftalen, anerkender du, at Happio, hvis Happio efter eget skøn mener, at der foregår nogen form for bedrageri, hvidvask eller anden overtrædelse af lovgivningen på eller i forbindelse med vores Websted, kan tilbageholde eller anmode om tilbagebetaling af vederlag, som vi vurderer, er relateret til en sådan overtrædelse.

e. Valuta: Betaling af vederlag er i danske kroner.

f. Indsamlinger og donationer:

i. 5% af Happios andel af Bookingprisen ekskl. moms, som vi faktisk har modtaget som betaling fra Brugeren, jf. pkt. 4(a), for enhver Videohilsen, som du har leveret til en Bruger efter dennes anmodning gennem vores Websted, doneres til et velgørende formål valgt af Happio. Medmindre andet er aftalt mellem dig og Happio, doneres 5% af din andel af Bookingprisen ekskl. moms, som vi faktisk har modtaget som betaling fra Brugeren, jf. pkt. 4(a), for enhver Videohilsen, som du har leveret til en Bruger efter dennes anmodning gennem vores Websted også til et velgørende formål valgt af Happio.

ii. Du kan gennem din Happio-profilside ændre denne sats, så i stedet enten hhv. 0% eller 20% af din andel af Bookingprisen doneres til et velgørende formål valgt af Happio.

iii. Hvis du i stedet ønsker at donere hele dit vederlag til en anden organisation end de af Happio valgte (som vil fremgå af undersiden "Velgørende formål" på Webstedet), skal dette først aftales skriftligt med Happio.

Hvis du på din Happio-profil eller andetsteds på vores Websted angiver en bestemt juridisk enhed, som en velgørende organisation eller som modtager af det vederlag, du indtjener ("Velgørende Organisation") – foruden de organisationer, der på det givne tidspunkt er valgt som støttemodtagende organisationer af Happio (og som fremgår af undersiden "Velgørende formål" på Webstedet), garanterer og indestår du for: (i) at du vil overholde alle gældende love og regler angående indsamlinger og donationer; (ii) at du anerkender og accepterer, at Happio har ret til at afvise dit valg af Velgørende Organisation; og (iii) at du indestår for og garanterer, at du har alle nødvendige tilladelser for at gøre brug af den Velgørende Organisations navn og logo i forbindelse med visning på vores Websted.

Hvis du ønsker at donere dit vederlag til en Velgørende Organisation, du selv vælger, skal du, forinden du anfører dette på din Happio-profil eller andetsteds på vores Websted, meddele Happio herom. Meddelelse skal ske enten gennem din Happio-profil eller ved e-mail til support@happio.dk. Når Happio har godkendt den Velgørende Organisation, udbetaler Happio herefter løbende hele dit vederlag direkte til den Velgørende Organisation med en angivelse af dit navn som donator.

Du kan til enhver tid meddele Happio, at du ikke længere ønsker vederlaget udbetalt til den Velgørende Organisation. En sådan meddelelse skal ske enten gennem din Happio-profil eller ved e-mail til support@happio.dk. Happio vil herefter ophøre med at donere dit vederlag til den Velgørende Organisation.

Du må alene angive en Velgørende Organisation som modtager af dit vederlag, såfremt du har fået Happios forudgående godkendelse. Hvis dette ikke overholdes, forbeholder Happio sig ret til at lukke din Profilbruger med øjeblikkelig virkning.

Happio forbeholder sig ret til at tilføje en erklæring til din profilside, der fraskriver enhver forbindelse mellem Happio og den Velgørende Organisation.

 

5. Profilhenvisningsprogram

Vi tilbyder Profilbrugere og andre, der registrerer sig på vores Websted som en samarbejdspartner ("Happio-partner") mulighed for at give deres venner, familie eller andre bekendte den unikke henvisningskode, vi giver dig ("Kode"), som en potentiel profilbruger kan bruge til at ansøge om oprettelse som Profilbruger på vores Websted ("Henvisningsprogram"). For at deltage i Henvisningsprogrammet skal du acceptere følgende betingelser for profilhenvisningsprogrammet ("Henvisningsbetingelser") samt den resterende del af denne Aftale:

a. Happio forbeholder sig retten til at suspendere eller afbryde Henvisningsprogrammet eller din deltagelse i Henvisningsprogrammet uden nærmere begrundelse. En overtrædelse af Henvisningsbetingelserne kan også resultere i fortabelse af alle Henvisningsvederlag (defineret nedenfor), som du har optjent gennem Henvisningsprogrammet.

b. Muligheden for at deltage i dette Henvisningsprogram er kun muligt for personer, der har registreret en konto på vores Websted som Profilbruger eller Happio-partner. Henvisningsprogrammet må ikke bruges til at generere leads eller til andre kommercielle formål. Medarbejdere, partnere, ledelsesmedlemmer, leverandører, agenter og repræsentanter for Happio må ikke deltage i Henvisningsprogrammet.

c. For hver ny Happio-profil, hvis ansøgning om at tilmelde sig som Profilbruger på vores Websted ved hjælp af din Kode accepteres skriftligt af Happio ("Henvist Profil"), betaler Happio dig i et år fra den dato, hvor den henviste Profil første gang oprettede en konto som Profilbruger på vores Websted ved hjælp af din Kode, 5% af Bookingprisen ekskl. moms for hver Videohilsen, som den Henviste Profil leverer for at opfylde en Brugers anmodning, der er accepteret gennem vores Websted i løbet af etårsperioden (med undtagelse af enhver Videohilsen, hvor der ikke blev opnået indtægter, og, efter Happios skøn, enhver Videohilsen, for hvilken en kampagne er gældende, eller som er blevet bestilt med en promoveringskode) ("Henvisningsvederlag"). Henvisningsvederlaget er baseret på Bookingprisen ekskl. moms, men betales fra Happios andel af indtægterne (som beskrevet i afsnit 3.a) og udbetales som beskrevet i afsnit 3.d. Såfremt en ny person, som du har afgivet din Kode til, enten i) ikke bruger din Kode, når vedkommende ansøger om at oprette sig som Profilbruger, ii) forinden allerede har oprettet sig på vores Websted (fx med en anden kode, under et andet navn eller på anden måde), iii) allerede har påbegyndt onboardingprocessen for vores Websted, eller iv) hvis nogen anden Profilbruger eller Happio-partner modtager eller har modtaget et Henvisningsvederlag fra os i forbindelse med den pågældende person, udbetales der ikke noget Henvisningsvederlag til dig. Du anerkender og accepterer endvidere, at enhver Happio-profil oprettet under Henvisningsprogrammet kun kan have én henvisende Profilbruger eller Happio-partner, samt at vi ikke er forpligtet til at betale et Henvisningsvederlag til mere end én Profilbruger eller Happio-partner Happio-profil, som er oprettet under Henvisningsprogrammet

d. Du må kun dele din Kode med dine venner, familie og andre bekendte. Du må ikke reklamere for din Kode (for eksempel må du ikke dele den på et socialt medie). Vi forbeholder os ret til at tilbagekalde eller nægte at udstede Henvisningsvederlag for en Henvist Profil, hvis vi formoder, at den Henviste Profil er blevet genereret i strid med disse Henvisningsbetingelser og denne Aftale i øvrigt.

e. Du indestår for, at alle meddelelser, du bruger til at dele din Kode med dine venner, familie og andre bekendte: (i) oprettes og distribueres på personlig vis; (ii) ikke distribueres til mange på én gang (iii) ikke kan betragtes som uanmodede henvendelser (spam) i strid med markedsføringsloven eller anden lovgivning. Alle meddelelser, der ikke opfylder disse krav, er ikke tilladte og udgør grundlag for øjeblikkelig sletning af din Happio-konto og afbrydelse af din deltagelse i dette Henvisningsprogram. Oprettelser på vores Websted af en Happio-profil ved hjælp af en Kode, der er blevet distribueret uautoriseret, er ugyldige, og eventuelle Henvisningsvederlag, som udstedes i forbindelse med sådanne Happio-profiler, skal tilbagebetales til Happio.

f. Vi forbeholder os ret til at deaktivere din Happio-profil og enhver Henvist Profils Happio-profil, annullere alle relaterede Henvisningsvederlag og søge tilbagebetaling, hvis Happio finder, at enten du eller den Henviste Profil: (i) har manipuleret med dette Henvisningsprogram; (ii) har brugt (eller forsøgt at bruge) dette Henvisningsprogram på en mistænkelig måde; (iii) har overtrådt Henvisningsbetingelserne; eller (iv) har overtrådt love eller forskrifter eller krænket tredjeparts rettigheder. Happio forbeholder os også ret til, efter eget skøn, at afslutte dette Henvisningsprogram eller ændre disse Henvisningsbetingelser.

g. Fra ikrafttrædelsesdatoen for denne Aftale, kan en Profilbruger blive en Organisationsprofil hos en Organisation, hvis dette på forhånd er godkendt af Happio ved: (i) skriftlig bekræftelse på, at Organisationen er Profilbrugerens repræsentant; og (ii) at organisationen registrerer Profilbrugeren som en Organisationsprofil. Organisationen betragtes herefter som en Happio-partner, og den tilknyttede Organisationsprofil betragtes som en Henvist Profil under disse Henvisningsbetingelser. Organisationen har som Happio-partner ret til Henvisningsgebyret beskrevet i afsnit 4.c fra den dato, hvor Profilbrugeren bliver en Organisationsprofil.

h. Ved at deltage i Henvisningsprogrammet accepterer du at holde Happio skadesløs for alle søgsmål, skader, tab, omkostninger eller udgifter, som måtte opstå som følge af, eller på nogen måde relatere til, Henvisningsprogrammet.

 

6. Profilindhold

a. Licens til profilindhold:
Vores Websted giver dig mulighed for at uploade, indsende, gemme, sende, transmittere, godkende og modtage indhold og data, herunder dine Videohilsener ("Profilindhold"). Når du uploader, indsender, gemmer, godkender eller modtager Profilindhold til eller gennem vores Websted, giver du os en eksklusiv, royaltyfri, fuldt betalt, ubegrænset, universel, global, licensérbar (med flere led af sublicenser), evig og uigenkaldelig licens til at gengive, licensere, distribuere, ændre, tilpasse, offentliggøre, fremvise, skabe afledte værker af (for eksempel oversættelser, tilpasninger eller andre ændringer, vi foretager, så Profilindhold fungerer bedre med vores Websted eller på anden vis) og bruge dit Profilindhold med henblik på drift og levering af vores Websted og tjenester, at udvikle og forbedre vores produkter og tjenester og at annoncere, markedsføre og reklamere for vores Websted, produkter og tjenester. Licensen gælder til brug på ethvert nutidigt og fremtidigt medium.

Tredjeparter (inklusive Brugere) kan søge efter og se alt Profilindhold, som du indsender til offentligt tilgængelige dele af vores Websted. Du accepterer, at vi kan vise reklamer med eller i forbindelse med dit Profilindhold. Du anerkender og accepterer endvidere, at Happio ikke har nogen forpligtelser overfor dig i forbindelse med nogen reklame, der vises på eller i forbindelse med vores Websted (dette indebærer også, at vi ikke har nogen forpligtelse til at dele indtægter fra sådanne reklamer med dig.).

b. Licensbevilling til Brugere:

i. For hver Videohilsen (som ikke er en B2B Videohilsen) giver du hermed Brugeren og Modtageren en ikke-eksklusiv, royaltyfri, fuldt betalt, global licens til at bruge, reproducere, distribuere og offentligt fremvise Videohilsenen til ikke-kommercielle og ikke-salgsfremmende formål, og udelukkende i overensstemmelse med Happios Brugerbetingelser, på ethvert nutidigt samt fremtidigt medium. Brugeren må ikke redigere, tilpasse eller på anden måde ændre i den leverede Videohilsen.

ii. For hver B2B Videohilsen giver du hermed Brugeren samt Virksomheden følgende rettigheder i op til 180 dage fra den dag, B2B Videohilsenen leveres af Happio til Brugeren (og i enhver yderligere periode, du særskilt aftaler med Happio):
 - en ikke-eksklusiv, royaltyfri, fuldt betalt, verdensomspændende licens med mulighed for tilbagetrækning og ret til sublicens, til at genskabe, distribuere og offentligt vise B2B Videohilsenen på/i:

(A) En hjemmeside, som Virksomheden har det fulde ejerskab af og kontrol over, (B) op til fire konti på sociale medier (fx Facebook, Instagram, LinkedIn, SnapChat, TikTok eller Twitter), som er fuldt ud ejet og administreret af Virksomheden, inklusive ret til at promovere visningen af B2B Videohilsenen gennem reklamering på samme konto på et socialt medium. (C) én besked sendt gennem en kommunikationskanal, som er administreret af Virksomheden (fx en email eller SMS); (D) hvis virksomheden har færre end 1.000 ansatte: én begivenhed arrangeret og afholdt af Virksomheden (fx et møde for alle i firmaet); og (E) som del af en sammensætning af indhold fra flere forskellige Happio-produkter.

 

c. Forpligtelse til at fjerne Videohilsener:
i. Du anerkender og accepterer, at Happio ikke har mulighed for at begrænse brugen af ​​dine Videohilsener, hverken for de Brugere, som du har leveret dem til, eller for tredjeparter, som de allerede er eller vil blive delt med (inklusive Modtagere), og at vi ikke har nogen forpligtelse til at forhindre disse anvendelser (inklusive fra sociale medier eller tredjepartswebsteder eller -platforme). Som ejer af ophavsretten til dit Profilindhold, bemyndiger du hermed Happio til at agere på dine vegne med henblik på at varetage ophavsretlige krænkelser af dine Videohilsener. Det er dog alene op til Happio, om Happio ønsker at foretage retslige skridt eller lignende i forbindelse med krænkelse af dine Videohilsener.

ii. Du er forpligtet til at give os besked hurtigst muligt, hvis du opdager, at en B2B Videohilsen bliver brugt i modstrid med Happios Betingelser. Vi forpligter os til inden for rimelighedens grænser at bakke op om din indsats for at håndtere bruddet på Betingelserne, men du anerkender og indvilger samtidig i, at Happio ikke bærer noget ansvar for skader, tab, udgifter eller søgsmål, der på nogen måde måtte opstå i forbindelse med brug af B2B Videohilsener, heller ikke hvis brugen går ud over den licens, du giver i henhold til afsnit 6.b, eller hvis brugen på anden vis strider imod Betingelserne.

 

d. Indeståelser og garantier for Profilindhold:
Du indestår for og garanterer, at:

i. du ejer alle rettigheder, herunder immaterielle rettigheder, i og til dit Profilindhold og Feedback (defineret nedenfor i afsnit 6), og har tilladelse til at tildele de rettigheder til Happio, Brugere og tredjeparter (herunder Modtagere), der er beskrevet i denne Aftale;

ii. du har betalt og vil betale alle gebyrer, royalties og andre betalinger, der forfalder eller kan forfalde i forbindelse med vores, Brugeres eller tredjeparters (inklusive Modtageres) brug af dit Profilindhold og Feedback som beskrevet i denne Aftale;

iii. din tiltrædelse af denne Aftale og din levering af ydelser, herunder Videohilsener, i henhold til denne Aftale ikke bryder nogen aftale, du måtte have med nogen tredjepart;

iv. dit Profilindhold og din Feedback hverken krænker, misbruger eller på anden vis uden tilladelse bruger ophavsretsbeskyttet indhold eller øvrige immaterielle rettigheder, som du ikke har tilladelse til at anvende, eller at dit Profilindhold og din Feedback i strid med gældende ret;

v. du ikke vil dele eller på anden måde offentliggøre Videohilsener, som Brugeren har anmodet om ikke bliver vist på din offentlige profilside;

vi. i forbindelse med hver B2B Videohilsen, at:
a. du er bosat i Danmark

b. alle udsagn, du fremsætter omkring Virksomheden er korrekte og ikke vildledende, ikke er nedgørende eller injurierende, og repræsenterer din faktiske holdning, samt

c. du vil overholde alle gældende love og regler for brug af vidnesbyrd og udsagn i reklamer, inklusive eventuelle krav om at tilføje relevante noter (som fx "Reklame" eller "Sponsoreret indhold") eller hashtags til B2B Videohilsenen.

vii. du ikke vil kontakte, besvare eller kommunikere med nogen Bruger, som du møder på eller gennem vores Websted, på andre måder end de på vores Websted udtrykkeligt tilladte.

viii. du ikke vil give dine kontaktoplysninger til nogen Bruger eller sende markedsføringsmateriale, merchandise eller andet til en Bruger på en måde, som ikke er tilladt i denne Aftale;

ix. du ikke vil redigere, modificere, ændre eller fjerne et vandmærke fra nogen Videohilsen eller hjælpe en tredjepart med eller opfordre tredjepart til at gøre det;

x. du ikke vil bede os om tilladelse til eller bede os assistere dig med at udføre handlinger, der er forbudt i afsnit 6.d (v) til 6.d (viii))

 

e. Behandling af Profilindhold:
Alt Profilindhold anses som ikke-fortroligt og må ikke indeholde eller inkludere oplysninger, som du ikke har ret til at videregive, fx forretningshemmeligheder, eller som du ikke ønsker kan blive offentligt tilgængelige. Vi er ikke ansvarlige for tredjemands brug eller videregivelse af Profilindhold, herunder personlige oplysninger, som måtte være inkluderet i dette Profilindhold. Intet af dit Profilindhold er underlagt nogen forpligtelse til fortrolighed, hverken fra vores, vores Brugeres eller tredjeparters (inklusive Modtageres) side.

f. Fjernelse af Profilindhold:
Vi kan uden begrundelse og uden varsel nægte at acceptere eller overføre Profilindhold, som du ønsker at lægge op på vores Websted. Vi kan uden begrundelse og uden varsel fjerne Profilindhold fra vores Websted.

g. Sletning af Happio-konto:
Hvis du sletter din Happio-konto, kan du anmode om, at vi ikke længere har dine Videohilsener på vores Websted, samt at vi ikke foretager ny offentlig brug af dem. Som nævnt i afsnit 6.c har vi ikke nogen forpligtelser i forbindelse med brug af dine Videohilsener foretaget af de Brugere, som du har lavet dem til, eller af en tredjepart, som de allerede er eller vil blive delt med (inklusive Modtagere) (herunder på sociale medier eller tredjepartswebsteder eller -platforme).

 

7. Ejendomsret

Intet i nærværende Aftale skal anses som udtryk for overdragelse af immaterielle rettigheder fra Happio eller vores samarbejdspartnere til dig, fx varemærker, software, forretningsideer og indhold på Webstedet.

Du må således ikke anvende vores immaterielle rettigheder på en måde, som er i strid med denne Aftale eller uden vores forudgående skriftlige samtykke hertil.

I det omfang, du indsender ideer, forslag, planer eller andet materiale relateret til vores forretning (individuelt og samlet betegnet: "Feedback"), anerkender og accepterer du, at Happio ikke har nogen forpligtelser (herunder fortrolighedsforpligtelser) med hensyn til din Feedback. Ved fremsendelse af Feedback giver du Happio en ikke-eksklusiv, royaltyfri, fuldt betalt, ubegrænset, global, sublicenserbar (gennem flere niveauer af sublicenser), evig og uigenkaldelig licens til på ethvert nutidigt og fremtidigt medium at reproducere, licensere, distribuere, ændre, tilpasse, offentligt opføre, offentligt fremvise, skabe afledte værker af (for eksempel oversættelser, tilpasninger eller andre ændringer), og på anden måde bruge og udnytte, på en hvilken som helst måde (herunder kommercielt), alle former for Feedback.

Du giver hermed afkald på alle droit moral-rettigheder, som du måtte have til Profilindhold eller Feedback i det omfang, at dette er tilladt efter gældende ret, og du indestår for og garanterer, at ingen tredjepart har rettigheder til Feedbacken.

 

 

8. Øvrige forhold

a. Indeståelser og garantier i forbindelse med oprettelse af Profilbruger: Du indestår for og garanterer, at:

i. du ikke er blevet forbudt at bruge eller tilgå vores Websted, hverken af os eller i henhold til en gældende ret;

ii. du vil overholde alle gældende betingelser for enhver tredjepartsbetalingsudbyder, vi vælger, og at du ikke er udelukket hos denne betalingsudbyder;

iii. du (og enhver Happio-konto, som du har oprettet eller kontrollerer) ikke tidligere er blevet fjernet fra Happio af Happio for overtrædelse af retningslinjer, denne Aftale eller Brugerbetingelser; og

iv. at du er ikke en dømt seksuel krænker.

 

9. Politik om immaterielle rettigheder

Såfremt du bliver bekendt med eller har mistanke om, at der foretages immaterialretlige krænkelser på vores platform, enten af Profilbrugere, Brugere eller andre, er du forpligtet til at underrette os herom. Du kan sende os en e-mail til support@happio.dk. Din e-mail skal indeholde følgende oplysninger:

(i) Identifikation af de immaterielle rettigheder, der hævdes at være krænket, (ii) identifikation af det materiale, der hævdes at krænke immaterielle rettigheder, (iii) dine kontaktoplysninger, (iv) en erklæring fra dig om, at du har god grund til at tro, at brug af materialet på den måde, der klages over, ikke er autoriseret af rettighedshaveren, dennes agent eller loven; og (v) en erklæring om, at oplysningerne i underretningen er korrekte, samt at du er autoriseret til at handle på vegne af rettighedshaveren.

Herefter vil vi vurdere materialet og om nødvendigt foretage de nødvendige skridt for at bringe krænkelsen til ophør.

 

10. Privatlivspolitik

Vi behandler dine personoplysninger, når du besøger og anvender Webstedet. Vores privatlivspolitik forklarer, hvordan vi indsamler, bruger og deler dine personoplysninger.  Herudover anvender vores hjemmeside cookies. Du kan læse vores cookiedeklaration her.

 

11. Tredjepartsindhold og -interaktioner

Vores Websted kan indeholde funktioner og links, der linker til eller giver dig adgang til tredjepartsindhold, der er helt uafhængigt af Happio, fx andre hjemmesider. Happio er ikke ansvarlig for skader, tab og omkostninger, der opstår som følge af sådanne interaktioner med tredjepartsindhold.

 

12. Forretningsforhold med Happio

a. Du anerkender, at du og Happio ikke indgår i nogen form for joint venture, franchiseforhold, agentforhold eller ansættelsesforhold

b. Du indestår for, at du mellem dig og Happio (hvad enten du er en Profilbruger, en forælder til eller værge for en Profilbruger, en Organisation, en Organisationsprofil, en Happio-partner eller andet) påtager dig det fulde ansvar for og betaler alle skatter og lignende i henhold til gældende lovgivning af de vederlag, som Happio udbetaler til dig.

c. Dit forhold til Happio er eksklusivt, hvilket betyder, at du ikke må levere lignende tjenester til tredjeparter, herunder Happios konkurrenter, uden Happios forudgående skriftlige samtykke, som kan nægtes uden nærmere begrundelse.

 

13. Ændringer af vores Websted

Happio forbeholder sig ret til at ændre eller fjerne vores Websted uden forudgående varsel.

 

14. Sletning og lukning af Happio-profil

Du kan til enhver tid slette din Happio-konto ved at gå ind på din Happio-profil og vælge "Skift profilstatus". Vi forbeholder os ret til at lukke adgangen til din Happio-profil. Hvis du overtræder ​​Aftalen, ophører din tilladelse til at bruge vores Websted.

 

15. Ansvarsfraskrivelse og -begrænsning

a. Du anerkender og accepterer, at din brug af vores Websted sker på eget ansvar, samt at vores websted leveres på "som det er"- og "som tilgængeligt"-basis.

b. Happy Day Group ApS garanterer ikke nøjagtigheden eller fuldstændigheden af ​​det indhold, der er tilgængeligt på eller gennem vores Websted eller indholdet af sociale medier eller noget tredjepartswebsted, der er tilknyttet eller integreret med vores Websted. Du anerkender, at Happio ikke er ansvarlig for: (i) fejl eller unøjagtigheder på Webstedet; (ii) personskade, materiel skade eller anden skade som følge af anvendelse af vores Websted; (iii) enhver uautoriseret adgang til eller brug af vores servere, personligoplysninger eller brugerdata; (iv) enhver afbrydelse af adgangen til vores Websted; (v) eventuel malware, vira, trojanske heste eller lignende, der kan overføres via vores Websted; eller (vi) skader, tab, omkostninger eller udgifter, der opstår som resultat af indhold eller brug af indhold, der er offentliggjort eller delt via vores Websted.

c. Du anerkender, at alt materiale eller information, der downloades eller på anden måde tilgås gennem vores Websted, inklusive anmodninger om Videohilsener, downloades eller tilgås på eget ansvar, og at du er eneansvarlig for eventuelle skader, tab, omkostninger eller udgifter, der opstår som følge af eller i forbindelse med hermed. Ingen rådgivning eller information, hverken mundtlig eller skriftlig, som du har modtaget fra Happy Day Group ApS, kan anses som en garanti fra Happy Day Group ApS, medmindre dette er udtrykkeligt anført.

d. Du anerkender, at du, når du anvender vores Websted, kan komme i kontakt med indhold fra en række kilder, og at Happio ikke er har ansvar for nøjagtigheden, brugsværdien, sikkerheden, lovligheden eller ophavsretten for eller relateret til sådant indhold. Du forstår og anerkender yderligere, at du kan blive udsat for indhold, der er stødende, uanstændigt, misrekommanderende eller chikanerende, og at Happio ikke kan holdes ansvarlig herfor.

e. I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov, anerkender og accepterer du, at Happy Day Group ApS ikke vil være ansvarlig over for dig indirekte tab eller følgeskader (herunder tabt fortjeneste, avancetab og driftstab).

f. I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov, er vores samlede, kumulative ansvar over for dig i henhold til Aftalen, begrænset til og kan ikke overstige det samlede beløb, som Happio har betalt til dig i løbet af de 12 måneder, der er gået forud for den ansvarspådragende handling.

 

16. Skadesløsholdelse

Du anerkender, at du skal skadesløsholde og forsvare Happy Day Group ApS og koncernforbundne selskaber imod enhver form for søgsmål, omkostninger, tab, skader og udgifter (inklusive rimelige advokatsalærer og -omkostninger) af enhver art, der måtte opstå i forbindelse med: (a) denne Aftale; (b) brug af vores Websted; (c) din status som forælder eller værge for en Profilbruger; (d) Profilindhold; (e) Feedback; eller (f) din deltagelse i Henvisningsprogrammet.
Du er forpligtet til at samarbejde med os i forbindelse med ethvert søgsmål rettet mod Happy Day Group ApS.

 

17. Voldgift

a. Voldgift: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne Aftale, herunder tvister vedrørende Aftalens eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved forenklet voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen.

b. Delvis ugyldighed: Hvis en bestemmelse i dette afsnit 17 findes ugyldigt eller ikke kan håndhæves, vil denne bestemmelse enten betragtes som passende modificeret med henblik på at gennemføre hensigten med bestemmelsen, eller, hvis modificering ikke er mulig, vil den blive udskilt, og resten af ​​dette afsnit 16 vil fortsætte med at have fuld effekt og virkning. Dette afsnit 17 vil fortsat være gældende efter Aftalens ophør.

 

18. Andre bestemmelser

a. Force Majeure: Enhver mangel eller forsinkelse fra Happios side i udførelsen af sine forpligtelser under Aftalen kan ikke betragtes som en overtrædelse af Happios forpligtelser hvis manglen eller forsinkelsen skyldes brand, oversvømmelse, jordskælv, naturkatastrofer, ekstreme vejrforhold, nedbrud af strømforsyningen, pandemier, krigshandlinger, terrorisme, optøjer, civil uro, oprør eller revolutioner, strejker, lockouts eller arbejdsstridigheder, retskendelser, forsyningsudfald, forsinkelser på- eller forstyrrelse af Internettet eller telekommunikationsnetværk, tredjeparts manglende efterlevelse af pligter,  eller andre lignende årsager, der ligger uden for Happios rimelige kontrol. Happio påtager sig intet ansvar for konsekvenserne af sådanne force majeure-begivenheder

b. Lovvalg: Aftalen er underlagt dansk ret. Dansk rets fravigelige lovvalgsregler skal ikke finde anvendelse.

c. Delvis ugyldighed: Hvis en bestemmelse i Aftalen findes ugyldig eller ikke at kunne håndhæves, vil bestemmelsen skulle tilpasses på en sådan måde, at den vil kunne håndhæves, eller, hvis tilpasning ikke er mulig, vil bestemmelsen blive tilsidesat, og resten af Aftalen vil fortsat være fuldt gyldig.

d. Afkald: Hvis Happio undlader at håndhæve en ret eller bestemmelse i Aftalen, forhindrer dette ikke Happio i at håndhæve en sådan ret eller bestemmelse i fremtiden og kan ikke anses for et afkald på at håndhæve en sådan ret efter Aftalen.

e. Overdragelse: Happio kan til enhver tid overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen, fx i forbindelse med et salg af aktiver, en fusion, overtagelse, reorganisering, konkurs, en anden transaktion eller lignende.

f. Diverse: Udtrykket "inklusive" i denne Aftale fortolkes bredt og betyder "inklusive, men ikke begrænset til".

 

19. Ændringer af denne Aftale

Aftalen kan løbende blive ændret.  Hvis vi ændrer Aftalen, tilgængeliggør vi den reviderede Aftale på vores Websted og opdaterer "Sidst opdateret"-datoen øverst i denne Aftale. Den reviderede Aftale træder i kraft, når du har accepteret dem (fx ved at acceptere Aftalen, når du opretter en konto eller logger ind på en eksisterende konto, og i denne forbindelse accepterer den opdaterede Aftale). Under alle omstændigheder træder den ændrede Aftale i kraft senest 30 dage efter tilgængeliggørelse.