Bliv Profil

Profilaftale

---SCROLL DOWN TO VIEW HAPPIO'S PROFILE AGREEMENT FOR INTERNATIONAL PROFILE USERS (ENGLISH)--

 

Sidst opdateret: 28. december 2020

Denne aftale ("Aftale") for Profilbrugere (”Profilbrugere”) regulerer din anvendelse af Happio-platformen som Profilbruger, som tilbydes af Happy Day Group ApS, CVR-nr. 41534303, der driver forretning som Happio ("vi", "os" eller "Happio"), herunder vores websted (happio.dk), og de tjenester, vi leverer (samlet set betegnes platformen, websiden og vores tjenester som vores "Websted"). "Du" og "Profilbruger" henviser til dig som en Profilbruger af Webstedet. Som Profilbruger forstås en person, der udbyder videohilsener (”Videohilsener”) gennem Webstedet.


Denne Aftale gælder udelukkende for Profilbrugere af vores Websted. Brug af vores Websted er også underlagt vores nuværende retningslinjer for brug, som kan findes her. Enhver brug af vores Websted, som ikke sker som Profilbruger, fx hvis du køber Videohilsener fra øvrige Profilbrugere, er underlagt brugerbetingelser for Webstedet, som kan findes her. (“Brugerbetingelser”).


LÆS VENLIGST AFTALEN GRUNDIGT. Ved at oprette dig som Profilbruger indestår du for og garanterer, at du har læst, forstået og accepterer at være bundet af denne Aftale. Hvis du ikke ønsker at acceptere Aftalen, kan du desværre ikke anvende vores Websted som Profilbruger.

Indholdsfortegnelse

1. Deltagelse på Happio-platformen

2. Happio-videoer

3. Betaling, vederlag og bookinggebyr

4. Profilhenvisningsprogram

5. Profilindhold

6. Ejendomsret

7. Øvrige forhold

8. Politik om immaterielle rettigheder

9. Privatlivspolitik

10. Tredjepartsindhold og -interaktioner

11. Forretningsforhold med Happio

12. Ændringer af vores Websted

13. Sletning og lukning af Happio-profil

14. Ansvarsfraskrivelse og -begrænsning

15. Skadesløsholdelse

16. Voldgift

17. Andre bestemmelser

18. Ændringer af denne Aftale

 

 

1. Deltagelse på Happio-platformen

Registrering: For at kunne deltage på vores Websted som Profilbruger, skal du oprette en Happio-profil. Ved oprettelsen af en Happio-profil, skal du give sande, præcise, aktuelle og komplette oplysninger om dig selv som efterspurgt i vores registreringsformular, samt alle andre oplysninger, som vi på rimelig vis anmoder om, samt at vedligeholde og, hvis relevant, hurtigt opdatere disse data, såfremt dine forhold ændrer sig. Hvis du ikke gør dette, eller hvis vi har rimelig grund til at mene, at du ikke har gjort dette, har vi ret til at suspendere eller lukke din Happio-profil og din brug af vores Websted. Du anerkender, at du ikke må oprette en Happio-profil ved brug af en falsk identitet eller giver falske oplysninger på vegne af en anden person (undtagen under de nedenfor beskrevne bestemmelser for Organisationer). Du må ligeledes ikke oprette en Profilbruger, hvis du (eller din Organisation) tidligere er blevet slettet eller afvist fra vores Websted. Du forpligter dig til at holde dit brugernavn og din adgangskode fortrolig, ligesom Happio vil holde dit brugernavn og din adgangskode fortrolig. Du har ansvaret for alle aktiviteter, der finder sted gennem din Happio-profil, og du accepterer, at du straks underretter os, hvis der forekommer uautoriseret adgang til eller brug af din Happio-profil. Du anerkender og accepterer, at vi ikke har ansvaret for skader, tab, omkostninger, udgifter eller forpligtelser i forbindelse med uautoriseret adgang til eller brug af din Happio-profil.

i. Profilbruger på 18 år eller derover: Profilbrugere, der er mindst 18 år, kan registrere sig direkte. Ved at registrere dig erklærer og garanterer du, at: (A) du er mindst 18 år gammel; (B) du er myndig til at indgå en bindende kontrakt; (C) du er ikke udelukket fra at bruge vores Websted i henhold til lovgivningen i Danmark, på din bopæl eller enhver anden relevant jurisdiktion og (D) du har ansvaret for at overholde alle gældende love og regler vedrørende Profilbrugeres deltagelse på vores Websted og vil holde Happio fuldt ud skadesløse (defineret nedenfor) for brud på disse.

ii. Forælder eller værge for Profilbruger under 18 år: Profilbrugere, der er under 18 år, kan kun oprette en Happio-profil gennem en forælder eller en værge, der ved oprettelse indestår for og garanterer, at: (A) han eller hun er forælder eller værge for Profilbrugeren og accepterer denne Aftale; (B) hverken forælder eller værge eller Profilbrugeren selv er udelukket fra at bruge vores Websted; og (C) han eller hun har ansvaret for at overholde alle gældende love og regler vedrørende Profilbrugerens anvendelse af vores Websted og vil holde Happio fuldt ud skadesløse for ethvert brud på disse.

iii. Organisationer: Et management-selskab, manager, agentbureau, agent, forlægger, pladeselskab eller anden person eller organisation (hver betegnet som en "Organisation") kan registrere en Happio-profil på vegne af en Profilbruger ("Organisationsprofil"). Ved registrering indestår Organisationen for og garanterer på egne og hver Profilbrugers vegne, at: (A) Organisationen er den autoriserede repræsentant for de Profilbrugere, som Organisationen opretter som Organisationsprofiler (og, hvis Profilbrugeren er under 18 år, opretter en Happio-profil med alle de samtykker, der kræves fra Profilbrugerens forælder eller værge som beskrevet i afsnit 1.a (i) og 1.a (ii)) og accepterer denne Aftale; (B) hverken Organisationen eller Profilbrugerne er udelukket fra at bruge vores Websted; samt (C) Organisationen er ansvarlig for at overholde alle gældende love og regler vedrørende Profilbrugerens deltagelse på vores Websted under denne Aftale og vil holde Happio fuldt ud skadesløse for ethvert brud på denne.

iv. Fremvisningsmateriale: I forbindelse med oprettelse af din Happio-profil skal du give os følgende salgsfremmende materiale ("Fremvisningsmateriale") til brug på Webstedet og øvrige markedsføringskanaler, som Happio kan anvende, herunder, men ikke begrænset til, hjemmesidebannere, opslag på sociale medier mv.: (i) et billede af dig selv i høj opløsning; og (ii) en velkomstvideo på 15 til 30 sekunder, som fortæller dine fans, at de kan købe Videohilsener fra dig på vores Websted. Bemærk, at du ikke vil kunne modtage anmodninger fra brugere, før vi modtager Fremvisningsmaterialet. Vi kan anmode om yderligere Fremvisningsmateriale til brug for at Happio kan promovere dig yderligere og herigennem øge opmærksomheden omkring din person, hvilket kan medføre flere anmodninger om udførelse af Videohilsener fra brugerne. Alt øvrigt materiale, som du giver Happio tilladelse til at anvende, vil kunne blive anvendt som Fremvisningsmateriale.

 

2. Happio-videoer

Brugere af vores Websted ("Bruger") kan anmode om en eller flere Videohilsener ("Videohilsen") fra dig gennem vores Websted.

Profilbrugere bør imødekomme en anmodning inden for 48 timer efter modtagelsen. Du har op til syv (7) dage til at færdiggøre og uploade Videohilsenen. Hvis du ikke enten: (i) accepterer anmodningen og uploader Videohilsenen; eller (ii) afviser anmodningen, vil anmodningen udløbe og kan ikke længere opfyldes (med det forbehold at du har mulighed for at opfylde den udløbne anmodning uden omkostninger for Brugeren og uden betaling fra os). Du kan afvise en anmodning, hvis en Brugers anmodning er anstødelig eller på anden måde krænkende for dig.

Happio forbeholder sig retten til efter eget skøn at annullere enhver anmodning fra en Bruger. Der betales ikke nogen form for vederlag for en afvist, annulleret eller uopfyldt anmodning om en Videohilsen.

Hver Videohilsen skal have en varighed på cirka 30 sekunder eller mere. Alle Videohilsener skal følger Brugerens overordnede instruktioner (for eksempel fødselsdagshilsener, lykønskninger eller "Held og lykke!" -beskeder). Du har fuld selvbestemmelse over indholdet af enhver Videohilsen, bortset fra at du accepterer: (i) at du vil bruge dit navn (fx ved at præsentere dig selv), Brugerens navn, og navnet på den, som Brugeren identificerer som modtager af Videohilsenen ("Modtager") i hver Videohilsen, medmindre Brugeren beder om andet; og (ii) at du ikke i Videohilsenen anfører, at Videohilsenen er ufuldstændig eller ikke kan fuldføres. Dit svar på Brugerens anmodning sker på dit ansvar. Hvis du laver en Videohilsen, hvorefter Happio modtager en klage fra Brugeren over, at du ikke følger Brugerens overordnede instruktioner, forbeholder vi os retten til at reducere dit vederlag for den pågældende Videohilsen. Dette kan indebære, at vederlaget helt bortfalder. Du forpligter dig samtidigt til at tilbagebetale eventuelle allerede modtagne vederlag fra Happio, såfremt vi vurderer, at Brugerens klage er berettiget.

Som Profilbruger anerkender du, at du ikke er ansat af Happio, men er en selvstændig partner, der anvender Webstedet til at udbyde Videohilsener og eventuelt andre ydelser, som er tilladt efter denne Aftale. 

 

3. Betaling, vederlag og bookinggebyr

a. Bookingpris: Du kan selv gennem din profilside på Happio regulere prisen for Videohilsener, som du vælger at udbyde gennem Happio-platformen (”Bookingpris”). I forbindelse med oprettelsen af din profil angiver Happio – evt. efter forudgående aftale med dig – et beløb, som vil være din Bookingpris, indtil du evt. ændrer prisen gennem din profilside på Happio. Bemærk, at du kun vil modtage bestillinger til denne pris, hvis du aktiverer din profil gennem din profilside på Happio og undlader at ændre Bookingprisen. Når din profil er aktiveret, vil Happio kun efter forudgående aftale med dig regulere din Bookingpris.

Vær opmærksom på, at 20 kr. af prisen for hver bestilt Videohilsen udgør et bookinggebyr ("Bookinggebyr"), som tilfalder Happio.

Vi betaler dig 70 % af Bookingprisen fraregnet de 20 kr. i bookinggebyr, ekskl. moms, som vi faktisk har modtaget som betaling for en Videohilsen, som du har leveret til en Bruger efter dennes anmodning gennem vores Websted, mens Happio beholder 30 % af Bookingprisen ekskl. moms.


Vær opmærksom på, at Happio som udgangspunkt donerer 5 % af din andel af Bookingprisen til et velgørende formål, jf. pkt. 3(f) nedenfor, medmindre andet aftales mellem dig og Happio.

b. Udløbne anmodninger: Vær opmærksom på, at du ikke modtager vederlag for opfyldelse af udløbne anmodninger (som beskrevet i afsnit 2, medmindre andet er skriftligt aftalt med Happio).

c. Gebyrer, afgifter, skatter mv.: Du erklærer og garanterer, at: (i) Videohilsener ikke er og ikke er beregnet til at være dækket af nogen rettighedsforvalter, fagforening, brancheorganisation, overenskomst eller lignende, og at der i forbindelse med en Videohilsen eller i forbindelse med enhver betaling foretaget fra Happio til dig, ikke vil være noget ekstra beløb, der skal betales fra Happio hverken til dig eller tredjepart, fx en rettighedsforvalter, brancheorganisation eller fagforening eller i henhold til nogen overenskomst. Happio er ikke ansvarlig for og fratrækker ikke gebyrer, provisioner, omkostninger, udgifter eller betalinger af nogen art til eller vedrørende nogen tredjepart, herunder enhver manager, agent, advokat, repræsentant eller tjenesteudbyder i forbindelse med Happios betaling af vederlag til dig.  Happio er ikke forpligtet til at indbetale til pension, arbejdsløshedsforsikring mv. i det omfang, at dette ikke følger ufravigeligt af relevant lovgivning. Du er selv ansvarlig for at indberette vederlag, som du modtager fra Happio for udførte Videohilsener, til de relevante skattemyndigheder.

d. Kontooplysninger og udbetaling af vederlag: For at Happio kan udbetale dit vederlag, skal du afgive alle relevante oplysninger, herunder kontonummer, som efterspørges af Happio. Såfremt du ikke giver os alle de nødvendige oplysninger, kan du muligvis ikke modtage vederlag. Happio er ikke ansvarlig for nogen skader, forsinkelser, tab, omkostninger, udgifter eller forpligtelser, der opstår på grund af eller i forbindelse med manglende betaling af vederlag, såfremt dette skyldes, at du ikke har afgivet korrekte/fyldestgørende oplysninger til Happio, eller at dine eller tredjemands forhold i øvrigt medfører, at vederlag ikke udbetales rettidigt. Betaling foretages inden for to (2) uger efter Happio har modtagen betaling for en leveret Videohilsen. Du anerkender, at vi ikke er ansvarlige for forsinkelser, herunder forsinkelser for betaling af vederlag, mangler eller skader forårsaget af en betalingsudbyder, en tredjepart, af en force majeure-udløsende begivenhed. Vi er ligeledes ikke ansvarlige, hvis dine forhold gør, at vi bliver forsinkede med betaling af vederlag til dig, fx grundet din manglende rettidige og korrekte oprettelse af en konto hos betalingsudbyderen, eller at du på anden vis ikke har leveret de efterspurgte oplysninger om betaling.
Medmindre andet er skriftligt aftalt med Happio, anerkender du, at du er ansvarlig for andre gebyrer, omkostninger og udgifter, herunder gebyrer, omkostninger og udgifter i forbindelse med din bankkonto og vekselgebyrer. Uanset anden modstridende information indeholdt i Aftalen, anerkender du, at Happio, hvis Happio efter eget skøn mener, at der foregår nogen form for bedrageri, hvidvask eller anden overtrædelse af lovgivningen på eller i forbindelse med vores Websted, kan tilbageholde eller anmode om tilbagebetaling af vederlag, som vi vurderer, er relateret til en sådan overtrædelse.

e. Valuta: Betaling af vederlag er i danske kroner.

f. Indsamlinger og donationer:

i. 5% af Happios andel af Bookingprisen ekskl. moms, som vi faktisk har modtaget som betaling fra Brugeren, jf. pkt. 3(a), for enhver Videohilsen, som du har leveret til en Bruger efter dennes anmodning gennem vores Websted, doneres til et velgørende formål valgt af Happio. Medmindre andet er aftalt mellem dig og Happio, doneres 5% af din andel af Bookingprisen ekskl. moms, som vi faktisk har modtaget som betaling fra Brugeren, jf. pkt. 3(a), for enhver Videohilsen, som du har leveret til en Bruger efter dennes anmodning gennem vores Websted også til et velgørende formål valgt af Happio.

ii. Du kan gennem din Happio-profilside ændre denne sats, så i stedet enten hhv. 0% eller 20% af din andel af Bookingprisen doneres til et velgørende formål valgt af Happio.

iii. Hvis du i stedet ønsker at donere hele dit vederlag til en anden organisation end de af Happio valgte (som vil fremgå af undersiden "Velgørende formål" på Webstedet), skal dette først aftales skriftligt med Happio.

Hvis du på din Happio-profil eller andetsteds på vores Websted angiver en bestemt juridisk enhed, som en velgørende organisation eller som modtager af det vederlag, du indtjener ("Velgørende Organisation") – foruden de organisationer, der på det givne tidspunkt er valgt som støttemodtagende organisationer af Happio (og som fremgår af undersiden "Velgørende formål" på Webstedet), garanterer og indestår du for: (i) at du vil overholde alle gældende love og regler angående indsamlinger og donationer; (ii) at du anerkender og accepterer, at Happio har ret til at afvise dit valg af Velgørende Organisation; og (iii) at du indestår for og garanterer, at du har alle nødvendige tilladelser for at gøre brug af den Velgørende Organisations navn og logo i forbindelse med visning på vores Websted.

Hvis du ønsker at donere dit vederlag til en Velgørende Organisation, du selv vælger, skal du, forinden du anfører dette på din Happio-profil eller andetsteds på vores Websted, meddele Happio herom. Meddelelse skal ske enten gennem din Happio-profil eller ved e-mail til support@happio.dk. Når Happio har godkendt den Velgørende Organisation, udbetaler Happio herefter løbende hele dit vederlag direkte til den Velgørende Organisation med en angivelse af dit navn som donator.

Du kan til enhver tid meddele Happio, at du ikke længere ønsker vederlaget udbetalt til den Velgørende Organisation. En sådan meddelelse skal ske enten gennem din Happio-profil eller ved e-mail til support@happio.dk. Happio vil herefter ophøre med at donere dit vederlag til den Velgørende Organisation.

Du må alene angive en Velgørende Organisation som modtager af dit vederlag, såfremt du har fået Happios forudgående godkendelse. Hvis dette ikke overholdes, forbeholder Happio sig ret til at lukke din Profilbruger med øjeblikkelig virkning.

Happio forbeholder sig ret til at tilføje en erklæring til din profilside, der fraskriver enhver forbindelse mellem Happio og den Velgørende Organisation.

 

4. Profilhenvisningsprogram

Vi tilbyder Profilbrugere og andre, der registrerer sig på vores Websted som en samarbejdspartner ("Happio-partner") mulighed for at give deres venner, familie eller andre bekendte den unikke henvisningskode, vi giver dig ("Kode"), som en potentiel profilbruger kan bruge til at ansøge om oprettelse som Profilbruger på vores Websted ("Henvisningsprogram"). For at deltage i Henvisningsprogrammet skal du acceptere følgende betingelser for profilhenvisningsprogrammet ("Henvisningsbetingelser") samt den resterende del af denne Aftale:

a. Happio forbeholder sig retten til at suspendere eller afbryde Henvisningsprogrammet eller din deltagelse i Henvisningsprogrammet uden nærmere begrundelse. En overtrædelse af Henvisningsbetingelserne kan også resultere i fortabelse af alle Henvisningsvederlag (defineret nedenfor), som du har optjent gennem Henvisningsprogrammet.

b. Muligheden for at deltage i dette Henvisningsprogram er kun muligt for personer, der har registreret en konto på vores Websted som Profilbruger eller Happio-partner. Henvisningsprogrammet må ikke bruges til at generere leads eller til andre kommercielle formål. Medarbejdere, partnere, ledelsesmedlemmer, leverandører, agenter og repræsentanter for Happio må ikke deltage i Henvisningsprogrammet.

c. For hver ny Happio-profil, hvis ansøgning om at tilmelde sig som Profilbruger på vores Websted ved hjælp af din Kode accepteres skriftligt af Happio ("Henvist Profil"), betaler Happio dig i et år fra den dato, hvor den henviste Profil første gang oprettede en konto som Profilbruger på vores Websted ved hjælp af din Kode, 5% af Bookingprisen ekskl. moms for hver Videohilsen, som den Henviste Profil leverer for at opfylde en Brugers anmodning, der er accepteret gennem vores Websted i løbet af etårsperioden (med undtagelse af enhver Videohilsen, hvor der ikke blev opnået indtægter, og, efter Happios skøn, enhver Videohilsen, for hvilken en kampagne er gældende, eller som er blevet bestilt med en promoveringskode) ("Henvisningsvederlag"). Henvisningsvederlaget er baseret på Bookingprisen ekskl. moms, men betales fra Happios andel af indtægterne (som beskrevet i afsnit 3.a) og udbetales som beskrevet i afsnit 3.d. Såfremt en ny person, som du har afgivet din Kode til, enten i) ikke bruger din Kode, når vedkommende ansøger om at oprette sig som Profilbruger, ii) forinden allerede har oprettet sig på vores Websted (fx med en anden kode, under et andet navn eller på anden måde), iii) allerede har påbegyndt onboardingprocessen for vores Websted, eller iv) hvis nogen anden Profilbruger eller Happio-partner modtager eller har modtaget et Henvisningsvederlag fra os i forbindelse med den pågældende person, udbetales der ikke noget Henvisningsvederlag til dig. Du anerkender og accepterer endvidere, at enhver Happio-profil oprettet under Henvisningsprogrammet kun kan have én henvisende Profilbruger eller Happio-partner, samt at vi ikke er forpligtet til at betale et Henvisningsvederlag til mere end én Profilbruger eller Happio-partner Happio-profil, som er oprettet under Henvisningsprogrammet

d. Du må kun dele din Kode med dine venner, familie og andre bekendte. Du må ikke reklamere for din Kode (for eksempel må du ikke dele den på et socialt medie). Vi forbeholder os ret til at tilbagekalde eller nægte at udstede Henvisningsvederlag for en Henvist Profil, hvis vi formoder, at den Henviste Profil er blevet genereret i strid med disse Henvisningsbetingelser og denne Aftale i øvrigt.

e. Du indestår for, at alle meddelelser, du bruger til at dele din Kode med dine venner, familie og andre bekendte: (i) oprettes og distribueres på personlig vis; (ii) ikke distribueres til mange på én gang (iii) ikke kan betragtes som uanmodede henvendelser (spam) i strid med markedsføringsloven eller anden lovgivning. Alle meddelelser, der ikke opfylder disse krav, er ikke tilladte og udgør grundlag for øjeblikkelig sletning af din Happio-konto og afbrydelse af din deltagelse i dette Henvisningsprogram. Oprettelser på vores Websted af en Happio-profil ved hjælp af en Kode, der er blevet distribueret uautoriseret, er ugyldige, og eventuelle Henvisningsvederlag, som udstedes i forbindelse med sådanne Happio-profiler, skal tilbagebetales til Happio.

f. Vi forbeholder os ret til at deaktivere din Happio-profil og enhver Henvist Profils Happio-profil, annullere alle relaterede Henvisningsvederlag og søge tilbagebetaling, hvis Happio finder, at enten du eller den Henviste Profil: (i) har manipuleret med dette Henvisningsprogram; (ii) har brugt (eller forsøgt at bruge) dette Henvisningsprogram på en mistænkelig måde; (iii) har overtrådt Henvisningsbetingelserne; eller (iv) har overtrådt love eller forskrift eller krænket tredjeparts rettigheder. Happio forbeholder os også ret til, efter eget skøn, at afslutte dette Henvisningsprogram eller ændre disse Henvisningsbetingelser.

g. Fra ikrafttrædelsesdatoen for denne Aftale, kan en Profilbruger blive en Organisationsprofil hos en Organisation, hvis dette på forhånd er godkendt af Happio ved: (i) skriftlig bekræftelse på, at Organisationen er Profilbrugerens repræsentant; og (ii) at organisationen registrerer Profilbrugeren som en Organisationsprofil. Organisationen betragtes herefter som en Happio-partner, og den tilknyttede Organisationsprofil betragtes som en Henvist Profil under disse Henvisningsbetingelser. Organisationen har som Happio-partner ret til Henvisningsgebyret beskrevet i afsnit 4.c fra den dato, hvor Profilbrugeren bliver en Organisationsprofil.

h. Ved at deltage i Henvisningsprogrammet accepterer du at holde Happio skadesløs for alle søgsmål, skader, tab, omkostninger eller udgifter, som måtte opstå som følge af, eller på nogen måde relatere til, Henvisningsprogrammet.

 

5. Profilindhold

a. Licens til profilindhold:
Vores Websted giver dig mulighed for at uploade, indsende, gemme, sende, transmittere, godkende og modtage indhold og data, herunder dine Videohilsener ("Profilindhold"). Når du uploader, indsender, gemmer, godkender eller modtager Profilindhold til eller gennem vores Websted, giver du os en eksklusiv, royaltyfri, fuldt betalt, ubegrænset, universel, global, licensérbar (med flere led af sublicenser), evig og uigenkaldelig licens til at gengive, licensere, distribuere, ændre, tilpasse, offentliggøre, fremvise, skabe afledte værker af (for eksempel oversættelser, tilpasninger eller andre ændringer, vi foretager, så Profilindhold fungerer bedre med vores Websted eller på anden vis) og bruge dit Profilindhold med henblik på drift og levering af vores Websted og tjenester, at udvikle og forbedre vores produkter og tjenester og at annoncere, markedsføre og reklamere for vores Websted, produkter og tjenester. Licensen gælder til brug på ethvert nutidigt og fremtidigt medium.

Tredjeparter (inklusive Brugere) kan søge efter og se alt Profilindhold, som du indsender til offentligt tilgængelige dele af vores Websted. Du accepterer, at vi kan vise reklamer med eller i forbindelse med dit Profilindhold. Du anerkender og accepterer endvidere, at Happio ikke har nogen forpligtelser overfor dig i forbindelse med nogen reklame, der vises på eller i forbindelse med vores Websted (dette indebærer også, at vi ikke har nogen forpligtelse til at dele indtægter fra sådanne reklamer med dig.).

b. Licensbevilling til Brugere:

For hver Videohilsen giver du hermed Brugeren og Modtageren en ikke-eksklusiv, royaltyfri, fuldt betalt, global licens til at bruge, reproducere, distribuere og offentligt fremvise Videohilsenen til ikke-kommercielle og ikke-salgsfremmende formål, og udelukkende i overensstemmelse med Happios Brugerbetingelser, på ethvert nutidigt samt fremtidigt medium. Brugeren må ikke redigere, tilpasse eller på anden måde ændre i den leverede Videohilsen.

c. Forpligtelse til at fjerne Videohilsener:
Du anerkender og accepterer, at Happio ikke har mulighed for at begrænse brugen af ​​dine Videohilsener, hverken for de Brugere, som du har leveret dem til, eller for tredjeparter, som de allerede er eller vil blive delt med (inklusive Modtagere), og at vi ikke har nogen forpligtelse til at forhindre disse anvendelser (inklusive fra sociale medier eller tredjepartswebsteder eller -platforme). Som ejer af ophavsretten til dit Profilindhold, bemyndiger du hermed Happio til at agere på dine vegne med henblik på at varetage ophavsretlige krænkelser af dine Videohilsener. Det er dog alene op til Happio, om Happio ønsker at foretage retslige skridt eller lignende i forbindelse med krænkelse af dine Videohilsener.

d. Indeståelser og garantier for Profilindhold:
Du indestår for og garanterer, at:

i. du ejer alle rettigheder, herunder immaterielle rettigheder, i og til dit Profilindhold og Feedback (defineret nedenfor i afsnit 6), og har tilladelse til at tildele de rettigheder til Happio, Brugere og tredjeparter (herunder Modtagere), der er beskrevet i denne Aftale;

ii. du har betalt og vil betale alle gebyrer, royalties og andre betalinger, der forfalder eller kan forfalde i forbindelse med vores, Brugeres eller tredjeparters (inklusive Modtageres) brug af dit Profilindhold og Feedback som beskrevet i denne Aftale;

iii. din tiltrædelse af denne Aftale og din levering af ydelser, herunder Videohilsener, i henhold til denne Aftale ikke bryder nogen aftale, du måtte have med nogen tredjepart;

iv. dit Profilindhold og din Feedback hverken krænker, misbruger eller på anden vis uden tilladelse bruger ophavsretsbeskyttet indhold eller øvrige immaterielle rettigheder, som du ikke har tilladelse til at anvende, eller at dit Profilindhold og din Feedback i strid med gældende ret;

v. du ikke vil dele eller på anden måde offentliggøre Videohilsener, som Brugeren har anmodet om ikke bliver vist på din offentlige profilside;

vi. du ikke vil kontakte, besvare eller kommunikere med nogen Bruger, som du møder på eller gennem vores Websted, på andre måder end de på vores Websted udtrykkeligt tilladte.

vii. du ikke vil give dine kontaktoplysninger til nogen Bruger eller sende markedsføringsmateriale, merchandise eller andet til en Bruger på en måde, som ikke er tilladt i denne Aftale;

viii. du ikke vil redigere, modificere, ændre eller fjerne et vandmærke fra nogen Videohilsen eller hjælpe en tredjepart med eller opfordre tredjepart til at gøre det;

ix. du ikke vil bede os om tilladelse til eller bede os assistere dig med at udføre handlinger, der er forbudt i afsnit 5.d (v) til 5.d (viii))

e. Behandling af Profilindhold:
Alt Profilindhold anses som ikke-fortroligt og må ikke indeholde eller inkludere oplysninger, som du ikke har ret til at videregive, fx forretningshemmeligheder, eller som du ikke ønsker kan blive offentligt tilgængelige. Vi er ikke ansvarlige for tredjemands brug eller videregivelse af Profilindhold, herunder personlige oplysninger, som måtte være inkluderet i dette Profilindhold. Intet af dit Profilindhold er underlagt nogen forpligtelse til fortrolighed, hverken fra vores, vores Brugeres eller tredjeparters (inklusive Modtageres) side.

f. Fjernelse af Profilindhold:
Vi kan uden begrundelse og uden varsel nægte at acceptere eller overføre Profilindhold, som du ønsker at lægge op på vores Websted. Vi kan uden begrundelse og uden varsel fjerne Profilindhold fra vores Websted.

g. Sletning af Happio-konto:
Hvis du sletter din Happio-konto, kan du anmode om, at vi ikke længere har dine Videohilsener på vores Websted, samt at vi ikke foretager ny offentlig brug af dem. Som nævnt i afsnit 5.c har vi ikke nogen forpligtelser i forbindelse med brug af dine Videohilsener foretaget af de Brugere, som du har lavet dem til, eller af en tredjepart, som de allerede er eller vil blive delt med (inklusive Modtagere) (herunder på sociale medier eller tredjepartswebsteder eller -platforme).

 

6. Ejendomsret

Intet i nærværende Aftale skal anses som udtryk for overdragelse af immaterielle rettigheder fra Happio eller vores samarbejdspartnere til dig, fx varemærker, software, forretningsideer og indhold på Webstedet.

Du må således ikke anvende vores immaterielle rettigheder på en måde, som er i strid med denne Aftale eller uden vores forudgående skriftlige samtykke hertil.

I det omfang du indsender ideer, forslag, planer eller andet materiale relateret til vores forretning (individuelt og samlet betegnet: "Feedback"), anerkender og accepterer du, at Happio ikke har nogen forpligtelser (herunder fortrolighedsforpligtelser) med hensyn til din Feedback. Ved fremsendelse af Feedback giver du Happio en ikke-eksklusiv, royaltyfri, fuldt betalt, ubegrænset, global, sublicenserbar (gennem flere niveauer af sublicenser), evig og uigenkaldelig licens til på ethvert nutidigt og fremtidigt medium at reproducere, licensere, distribuere, ændre, tilpasse, offentligt opføre, offentligt fremvise, skabe afledte værker af (for eksempel oversættelser, tilpasninger eller andre ændringer), og på anden måde bruge og udnytte, på en hvilken som helst måde (herunder kommercielt), alle former for Feedback.

Du giver hermed afkald på alle droit moral-rettigheder, som du måtte have til Profilindhold eller Feedback i det omfang, at dette er tilladt efter gældende ret, og du indestår for og garanterer, at ingen tredjepart har rettigheder til Feedbacken.

  

7. Øvrige forhold

a. Indeståelser og garantier i forbindelse med oprettelse af Profilbruger: Du indestår for og garanterer, at:

i. du ikke er blevet forbudt at bruge eller tilgå vores Websted, hverken af os eller i henhold til en gældende ret;

ii. du vil overholde alle gældende betingelser for enhver tredjepartsbetalingsudbyder, vi vælger, og at du ikke er udelukket hos denne betalingsudbyder;

iii. du (og enhver Happio-konto, som du har oprettet eller kontrollerer) ikke tidligere er blevet fjernet fra Happio af Happio for overtrædelse af retningslinjer, denne Aftale eller Brugerbetingelser; og

iv. at du er ikke en dømt seksuel krænker.

 

8. Politik om immaterielle rettigheder

Såfremt du bliver bekendt med eller har mistanke om, at der foretages immaterialretlige krænkelser på vores platform, enten af Profilbrugere, Brugere eller andre, er du forpligtet til at underrette os herom. Du kan sende os en e-mail til support@happio.dk. Din e-mail skal indeholde følgende oplysninger:

(i) Identifikation af de immaterielle rettigheder, der hævdes at være krænket, (ii) identifikation af det materiale, der hævdes at krænke immaterielle rettigheder, (iii) dine kontaktoplysninger, (iv) en erklæring fra dig om, at du har god grund til at tro, at brug af materialet på den måde, der klages over, ikke er autoriseret af rettighedshaveren, dennes agent eller loven; og (v) en erklæring om, at oplysningerne i underretningen er korrekte, samt at du er autoriseret til at handle på vegne af rettighedshaveren.

Herefter vil vi vurdere materialet og om nødvendigt foretage de nødvendige skridt for at bringe krænkelsen til ophør.

 

9. Privatlivspolitik

Vi behandler dine personoplysninger, når du besøger og anvender Webstedet. Vores privatlivspolitik forklarer, hvordan vi indsamler, bruger og deler dine personoplysninger.  Herudover anvender vores hjemmeside cookies. Du kan læse vores privatlivspolitik og cookiepolitik her.

 

10. Tredjepartsindhold og -interaktioner

Vores Websted kan indeholde funktioner og links, der linker til eller giver dig adgang til tredjepartsindhold, der er helt uafhængigt af Happio, fx andre hjemmesider. Happio er ikke ansvarlig for skader, tab og omkostninger, der opstår som følge af sådanne interaktioner med tredjepartsindhold.

 

11. Forretningsforhold med Happio

a. Du anerkender, at du og Happio ikke indgår i nogen form for joint venture, franchiseforhold, agentforhold eller ansættelsesforhold

b. Du indestår for, at du mellem dig og Happio (hvad enten du er en Profilbruger, en forælder til eller værge for en Profilbruger, en Organisation, en Organisationsprofil, en Happio-partner eller andet) påtager dig det fulde ansvar for og betaler alle skatter og lignende i henhold til gældende lovgivning af de vederlag, som Happio udbetaler til dig.

c. Dit forhold til Happio er eksklusivt, hvilket betyder, at du ikke må levere lignende tjenester til tredjeparter, herunder Happios konkurrenter, uden Happios forudgående skriftlige samtykke, som kan nægtes uden nærmere begrundelse.

 

12. Ændringer af vores Websted

Happio forbeholder sig ret til at ændre eller fjerne vores Websted uden forudgående varsel.

 

13. Sletning og lukning af Happio-profil

Du kan til enhver tid slette din Happio-konto ved at gå ind på din Happio-profil og vælge "Skift profilstatus". Vi forbeholder os ret til at lukke adgangen til din Happio-profil. Hvis du overtræder ​​Aftalen, ophører din tilladelse til at bruge vores Websted.

 

14. Ansvarsfraskrivelse og -begrænsning

a. Du anerkender og accepterer, at din brug af vores Websted sker på eget ansvar, samt at vores websted leveres på "som det er"- og "som tilgængeligt"-basis.

b. Happy Day Group ApS garanterer ikke nøjagtigheden eller fuldstændigheden af ​​det indhold, der er tilgængeligt på eller gennem vores Websted eller indholdet af sociale medier eller noget tredjepartswebsted, der er tilknyttet eller integreret med vores Websted. Du anerkender, at Happio ikke er ansvarlig for: (i) fejl eller unøjagtigheder på Webstedet; (ii) personskade, materiel skade eller anden skade som følge af anvendelse af vores Websted; (iii) enhver uautoriseret adgang til eller brug af vores servere, personligoplysninger eller brugerdata; (iv) enhver afbrydelse af adgangen til vores Websted; (v) eventuel malware, vira, trojanske heste eller lignende, der kan overføres via vores Websted; eller (vi) skader, tab, omkostninger eller udgifter, der opstår som resultat af indhold eller brug af indhold, der er offentliggjort eller delt via vores Websted.

c. Du anerkender, at alt materiale eller information, der downloades eller på anden måde tilgås gennem vores Websted, inklusive anmodninger om Videohilsener, downloades eller tilgås på eget ansvar, og at du er eneansvarlig for eventuelle skader, tab, omkostninger eller udgifter, der opstår som følge af eller i forbindelse med hermed. Ingen rådgivning eller information, hverken mundtlig eller skriftlig, som du har modtaget fra Happy Day Group ApS, kan anses som en garanti fra Happy Day Group ApS, medmindre dette er udtrykkeligt anført.

d. Du anerkender, at du, når du anvender vores Websted, kan komme i kontakt med indhold fra en række kilder, og at Happio ikke er har ansvar for nøjagtigheden, brugsværdien, sikkerheden, lovligheden eller ophavsretten for eller relateret til sådant indhold. Du forstår og anerkender yderligere, at du kan blive udsat for indhold, der er stødende, uanstændigt, misrekommanderende eller chikanerende, og at Happio ikke kan holdes ansvarlig herfor.

e. I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov, anerkender og accepterer du, at Happy Day Group ApS ikke vil være ansvarlig over for dig indirekte tab eller følgeskader (herunder tabt fortjeneste, avancetab og driftstab).

f. I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov, er vores samlede, kumulative ansvar over for dig i henhold til Aftalen, begrænset til og kan ikke overstige det samlede beløb, som Happio har betalt til dig i løbet af de 12 måneder, der er gået forud for den ansvarspådragende handling.

 

15. Skadesløsholdelse

Du anerkender, at du skal skadesløsholde og forsvare Happy Day Group ApS og koncernforbundne selskaber imod enhver form for søgsmål, omkostninger, tab, skader og udgifter (inklusive rimelige advokatsalærer og -omkostninger) af enhver art, der måtte opstå i forbindelse med: (a) denne Aftale; (b) brug af vores Websted; (c) din status som forælder eller værge for en Profilbruger; (d) Profilindhold; (e) Feedback; eller (f) din deltagelse i Henvisningsprogrammet.
Du er forpligtet til at samarbejde med os i forbindelse med ethvert søgsmål rettet mod Happy Day Group ApS.

 

16. Voldgift

a. Voldgift: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne Aftale, herunder tvister vedrørende Aftalens eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved forenklet voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen.

b. Delvis ugyldighed: Hvis en bestemmelse i dette afsnit 16 findes ugyldigt eller ikke kan håndhæves, vil denne bestemmelse enten betragtes som passende modificeret med henblik på at gennemføre hensigten med bestemmelsen, eller, hvis modificering ikke er mulig, vil den blive udskilt, og resten af ​​dette afsnit 16 vil fortsætte med at have fuld effekt og virkning. Dette afsnit 16 vil fortsat være gældende efter Aftalens ophør.

 

17. Andre bestemmelser

a. Force Majeure: Enhver mangel eller forsinkelse fra Happios side i udførelsen af sine forpligtelser under Aftalen kan ikke betragtes som en overtrædelse af Happios forpligtelser hvis manglen eller forsinkelsen skyldes brand, oversvømmelse, jordskælv, naturkatastrofer, ekstreme vejrforhold, nedbrud af strømforsyningen, pandemier, krigshandlinger, terrorisme, optøjer, civil uro, oprør eller revolutioner, strejker, lockouts eller arbejdsstridigheder, retskendelser, forsyningsudfald, forsinkelser på- eller forstyrrelse af Internettet eller telekommunikationsnetværk, tredjeparts manglende efterlevelse af pligter,  eller andre lignende årsager, der ligger uden for Happios rimelige kontrol. Happio påtager sig intet ansvar for konsekvenserne af sådanne force majeure-begivenheder

b. Lovvalg: Aftalen er underlagt dansk ret. Dansk rets fravigelige lovvalgsregler skal ikke finde anvendelse.

c. Delvis ugyldighed: Hvis en bestemmelse i Aftalen findes ugyldig eller ikke at kunne håndhæves, vil bestemmelsen skulle tilpasses på en sådan måde, at den vil kunne håndhæves, eller, hvis tilpasning ikke er mulig, vil bestemmelsen blive tilsidesat, og resten af Aftalen vil fortsat være fuldt gyldig.

d. Afkald: Hvis Happio undlader at håndhæve en ret eller bestemmelse i Aftalen, forhindrer dette ikke Happio i at håndhæve en sådan ret eller bestemmelse i fremtiden og kan ikke anses for et afkald på at håndhæve en sådan ret efter Aftalen.

e. Overdragelse: Happio kan til enhver tid overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen, fx i forbindelse med et salg af aktiver, en fusion, overtagelse, reorganisering, konkurs, en anden transaktion eller lignende.

f. Diverse: Udtrykket "inklusive" i denne Aftale fortolkes bredt og betyder "inklusive, men ikke begrænset til".

 

18. Ændringer af denne Aftale

Aftalen kan løbende blive ændret.  Hvis vi ændrer Aftalen, tilgængeliggør vi den reviderede Aftale på vores Websted og opdaterer "Sidst opdateret"-datoen øverst i denne Aftale. Den reviderede Aftale træder i kraft, når du har accepteret dem (fx ved at acceptere Aftalen, når du opretter en konto eller logger ind på en eksisterende konto, og i denne forbindelse accepterer den opdaterede Aftale). Under alle omstændigheder træder den ændrede Aftale i kraft senest 30 dage efter tilgængeliggørelse.

 

 

 

 

---PROFILE AGREEMENT FOR INTERNATIONAL PROFILE USERS---

Agreement between Happio and Profile Users

Last updated: January 5th, 2021

 

This agreement ("Agreement") for Profile users ("Profile Users") governs your use as a Profile User of the Happio platform provided by Happy Day Group ApS (CVR 41534303), doing business as Happio ("we", "us", or "Happio"), including our website (happio.dk) and the services we provide (collectively referred to as our "Website"). "You" and "Profile User" refers to you as a Profile User of the Website. A Profile User means a person who offers video messages ("Video Messages") through the Website.

This Agreement applies solely to Profile Users of our Website. Use of our Website is also subject to our current Acceptable Use Policy. Any use by you of our Website other than as a Profile User is governed by the Terms of Service ("Terms").

PLEASE READ THIS AGREEMENT CAREFULLY. By registering as a Profile User, you represent and warrant that you have read, understand and agree to be bound by this Agreement. If you do not wish to accept the Agreement, we cannot allow you to access our Website as a Profile User.

Table of contents

1. Participation on the Happio platform

2. Happio videos

3. Payment, remuneration and Booking Fee

4. Talent Referral Program

5. Profile Content

6. Ownership

7. Additional Terms

8. Intellectual Property Policy

9. Privacy Policy

10. Third Party Content and Interactions

11. Business Relationship with Happio

12. Changes to our Website

13. Termination of Happio account

14. Disclaimers and Limitations on our Liability

15. Indemnification

16. Arbitration

17. Other Provisions

18. Changes to these Terms

 

 

 

1. Participation on the Happio platform

a. Registration: In order to participate on our Website, you must register a Happio account. When registering a Happio account, you are required to provide accurate, up-to-date and complete information about yourself, as well as any other information reasonably requested, and maintain and update this information if said information changes. If you fail to do so or we reasonably believe that you have not done so, we have the right to suspend or terminate your Happio account and your use of our Website. You agree not to create a Happio account using a false identity or providing false information, on behalf of someone else (except as defined below for Organisations), or if you have previously been removed or banned from our Website. You are responsible for maintaining the confidentiality of your username and password. Happio will also keep your username and password confidential. You are responsible for any activity that occurs through your Happio account, and you agree that you will immediately notify us about any unauthorized access to or use of your Happio account. You acknowledge and accept that we are not liable for any losses, damages, expenses or liabilities related to unauthorized use of your Happio account.

i. Profile Users over the age of 18: Profile Users who are 18 years of age or older may register directly. By registering, you represent and warrant that: (A) You are at least 18 years of age; (B) you have the legal age to enter into a binding, contractual relationship; (C) you are not prohibited from using our Website by Danish law, by the laws of your place of residence or any other relevant jurisdiction, and (D) you are responsible for complying with all applicable laws and regulations pertaining to the participation of Profile Users on the Happio platform and will fully indemnify Happio (as defined below) for any failure to do so.

ii. Organisations: A management company, manager, agency, agent, publisher, record company or another person or organisation (each termed "Organisation") may register a Happio account on behalf of a Profile User ("Client Profile User"). By registering, the Organisation represents and warrants, on its own behalf as well as on the Profile User's behalf, that: (A) The Organisation is authorized to represent any Profile Users that the Organisation registers as Client Profile Users (and, if the Profile User is under 18 years of age, is registering a Happio account with all the required consents from the Profile User's parent or guardian; (B) neither the Organisation nor the Profile User has been banned from using our Website; as well as (C) the Organisation is responsible for complying with any applicable laws pertaining to the Profile User's participation on our Website according to this Agreement and will fully indemnify Happio for any failure to do so.

b. Promotional Materials: When registering your Happio account, you are required to provide us the following promotional materials ("Promotional Materials") for use on our Website and other marketing channels for purposes including, but not limited to, website banners and social media posts: (i) a high resolution picture of yourself, and (ii) a welcome video, approximately 15 to 30 seconds in length, which lets your fans know they can buy Video Messages from you on our Website. Note that you will not be able to receive requests from users until we receive the Promotional Materials. We may request further Promotional Materials for the purpose of allowing Happio to further promote you and thereby increase attention on you, which may lead to more requests for Video Message from users. Any further materials that you allow Happio to use may be used as Promotional Materials.

 

 

2. Happio Videos

Users of our Website ("User") may request one or more Video Messages ("Video Message") from you through our Website.

Profile Users are asked to fulfill a request within 48 hours of receiving it. You have up to seven (7) days to complete and upload the Video Message. If you fail to either (i) complete and upload the Video Message, or (ii) reject the request, the request will expire after seven (7) days and can then no longer be fulfilled (except that you may, if you wish, fulfill the expired request at no cost to the User and receiving no remuneration from us). You have the option to reject any request if it's indecent or otherwise offensive to you.

Happio reserves the right, at its sole discretion, to cancel any request from any User. No remuneration is paid for rejected, cancelled or unfulfilled requests for Video Messages.

Each Video Message should be about 30 seconds of length or longer. Each Video Message must adhere to the general instructions provided by the User (such as birthday messages, congratulations or "Good luck!" messages). You have sole determination over the contents of any Video Message, except that you agree: (i) to use your own name (e.g. by introducing yourself), the name of the User, and the name of the person identified by the User as the recipient of the Video Message ("Recipient") in each Video Message, unless the User asks you to do otherwise, and (ii) not to state in the Video Message that the Video Message is incomplete or cannot be completed. You are liable for your own response to the User's request. If you create a Video Message and Happio then receives a complaint from the User stating that you have not followed the User's general instructions, we reserve the right to reduce your remuneration for the Video Message in question. This may mean that the remuneration is withdrawn altogether. Furthermore, you agree to pay back remunerations that already received from Happio if we find the User's complaint to be justified.

As a Profile User, you acknowledge that you are not an employee of Happio but an independent partner who uses the Website to offer Video Messages and potentially other services as agreed in this Agreement.

 

3. Payment, remunerations and Booking Fees

a. Booking Fee You may freely determine what price you ask for a Video Message that you choose to offer through the Happio platform ("Booking Fee").

Please note that Happio will add a processing fee (“Processing Fee”) in the amount of 20 DKK to the price of each Video Message. The Processing Fee is paid by the User ordering the Video Message, not you.

We will pay you 75% of the Booking Fee (excluding VAT) actually received by Happio as payment for a Video Message that you have delivered to a User in accordance with the User's request made through our Website (unless a different percentage is agreed in writing between you and Happio). Happio will keep 25% of the Booking Fee (excluding VAT).

b. Expired requests: Please note that you will not receive any remuneration for the fulfillment of expired requests (as described in Section 2) unless you and Happio have made an explicit agreement to the contrary.

c. Fees, charges and taxes: You represent and warrant that: (i) Video Messages are not and are not meant to be covered by any union, guild, collective bargaining, trade organization or any such agreement, and no extra amount is payable neither to you nor to any third party, union, guild, or pursuant to any collective bargaining agreement, when a payment is made from Happio to you. (ii) Happio is not liable for, and will not make any deductions to payments to you for, fees, provisions, commissions, costs or any other payments of any kind to any third party, including any manager, agent, lawyer, representative or service provider in connection with any payment made to you in connection with our Website; and (iii) Happio is under no obligation to make any contributions to pensions, unemployment insurance or any such benefits, unless this is mandatory according to applicable laws. You are responsible for reporting remunerations received from Happio to the relevant tax authorities.

d. Bank account information and payment of remunerations: In order for Happio to be able to pay your remuneration, you must provide all the relevant information requested by Happio, including your bank account number. If you fail to provide the required information, you may not be able to receive any remunerations. Happio will not be liable for any damages, delays, losses, expenses or liabilities caused by your inability to receive payments as a result of your failure to provide the required information or if timely payment is in any other way hindered by your actions or those of a third party. Payment is made no later than two (2) weeks after Happio has received payment for a fulfilled request for a Video Message. You acknowledge that we are not liable for any failure, damage or delay, including delayed payment of your remuneration, caused by a third party, a payment service provider or a force majeure event. Nor can we be held liable if your circumstances cause any of our payments to you to be delayed for reasons such as your failure to set up an account with a payment service provider in the required manner and at the required time, or if you have in any other way failed to provide the requested information relating to payments.

e. Currency: Remunerations will be paid out in the currency you and Happio agree on.

 

4. Profile referral program

We provide Profile Users, and any other users who register on our Website as partners ("Happio Partners") the possibility to share with friends, family members, or other acquaintances, the unique referral code we give you ("Code"), which a prospective profile user may then use to apply for enrollment as a Profile User on our Website ("Referral Program"). In order to participate in the Referral Program, you must accept the following terms for the Referral Program ("Referral Program Terms") as well as the rest of this Agreement:

a. Happio reserves the right to suspend or terminate the Referral Program or your participation in the Referral Program at Happio’s sole discretion. Violation of the Referral Program Terms may also result in the forfeiture of any Referral Program Remunerations (defined below) that you have earned through the Referral Program.

b. The option to participate in the Referral Program is only open to persons who have registered an account on our Website as a Profile User or as a Happio Partner. The Referral Program may not be used for lead generation or other commercial purposes. Happio employees, partners, board members, suppliers, agents or representatives are not allowed to participate in the Referral Program.

c. For each new Happio account whose application to enroll as a Profile User on our Website using your Code is approved by Happio ("Referred Profile"), Happio will, for the duration of one year from the date that the Referred Profile first registered an account on our Website using your Code, pay you 5% of the Booking Fee (excluding VAT) for every Video Message delivered through our Website by the Referred Profile in fulfillment of a request made through our Website by an User during this one-year period (with the exception of any Video Message that did not generate any earnings or which was, in Happio's view, subject to a campaign or was ordered with the use of a promotional code) ("Referral Fee"). The Referral Fee is based on the Booking Fee (excluding VAT) but is taken from Happio's share of the earnings (as described in Section 3.a) and will be paid out as described in Section 3.d. If any prospective Profile User, to whom you have given your Code, either (i) does not use your Code when applying to enroll as a Profile User, (ii) has already registered on our Website (registering with another Code, under a different name or in any other way), (iii) has already commenced the onboarding process for our Website, or (iv) if any other Profile User or Happio Partner is receiving or has received a Referral Fee from us with relation to the person in question, no Referral Fee will be paid to you. Furthermore, you acknowledge and accept that any Happio account under the Referral Program may only have one referring Profile User or Happio Partner, and that we are not required to pay a Referral Fee to more than one Profile User or Happio Partner for Referred Profiles registered under the Referral Program.

d. You may only share your Code with your friends, family and other acquaintances. You may not advertise your Code (for example, you may not post about your Code on social media). We reserve the right to withdraw or deny payment of Referral Fees for a Referred Profile if we assume that the Referred Profile has been generated in violation of these Referral Program Terms or this Agreement in general.

e. You represent that all messages used by you to share your Code with your friends, family, and other acquaintances: (i) are created and distributed personally, (ii) are not distributed to many people at once, (iii) cannot be perceived as unsolicited communication (spam) in violation of marketing laws or other laws. Any messages that fail to meet these requirements are prohibited and constitute grounds for immediate termination of your Happio account and termination of your participation in this Referral Program. Any registration of a Happio account made on our Website using a Code that was distributed in an unauthorized manner is invalid, and any Referral Fees paid out in relation with any such Profile must be repaid to Happio.

f. We reserve the right to deactivate your Happio account and any Referred Profile's Happio account, cancel all related Referral Fees and seek repayment if we find that either you or the Referred Profile (i) has abused this Referral Program; (ii) has used (or attempted to use) this Referral Program in a suspicious manner; (iii) has violated the Referral Program Terms; or (iv) has violated laws or regulations or breached the rights of a third party. Happio also reserves the right to terminate this Referral Program or change these Referral Program Terms at its own discretion.

g. From the date that this Agreement takes effect, a Profile User may become a Client Profile User belonging to a certain Organisation provided that (i) it is approved by Happio in advance by written confirmation that the Organisation is the representative of the Profile User; and (ii) that the Organisation registers the Profile User as a Client Profile User. The Organisation will hereafter be considered a Happio Partner, and the affiliated Client Profile User will be considered a Referred Profile under these Referral Program Terms. As a Happio Partner, the Organisation is entitled to the Referral Fee described in Section 4.c starting from the date that the Profile User becomes a Client Profile User.

h. By participating in the Referral Program, you accept that you will fully indemnify Happio for any lawsuits, damages, losses or expenses that may arise from or in any way relate to the Referral Program.

 

5. Profile Content

a. License to Profile Content

Our Website provides you with the possibility of uploading, submitting, storing, transmitting, approving and receiving content and data, including your own Video Messages ("Profile Content"). By uploading, submitting, storing, approving or receiving Profile Content on, to or through our Website, you grant us a non-exclusive, royalty-free, fully paid, unlimited, universal, worldwide, sublicensable (through multiple tiers of sublicenses), perpetual, and irrevocable license to reproduce, license, distribute, modify, adapt, publicly perform, publicly display, create derivative works of (such as translations, adaptations, trims or other changes we make so that Profile Content works better on our Website), and to use your Profile Content for the purposes of operating and providing our Website, developing and improving our products and services, and to advertise, market, and promote our Website, products, and services. This license applies across all currently existing and future media.

Third parties (including Users) may search for and view all Profile Content that you submit to publicly accessible areas of our Website. You accept that we may show advertisements along with or in connection with your Profile Content. You furthermore acknowledge and accept that Happio has no obligations to you in connection with any advertisement displayed along with or in connection with our Website (this also means that we are under no obligation to share any revenue from such advertisements with you).

b. License grant to Users

For every Video Message created by you, you grant the User and the Recipient a non-exclusive, royalty-free, fully paid, worldwide, sublicensable, and perpetual license to use, reproduce, distribute, and publicly display the Video Message, solely in accordance with the Website Terms of Service. This license applies across all currently existing and future media. The User may not edit, adapt or in any other way alter the Video Message.

c. Obligation to remove Video Messages

You acknowledge and accept that Happio is incapable of limiting the use of your Video Messages by the Users you have delivered Video Messages to or by third parties with whom Video Messages have already been shared with or with whom Video Messages are going to be shared (including Recipients), and that we are under no obligation to prevent such uses (including on social media platforms or third party websites or platforms). As the owner of the copyright to your Profile Content, you hereby authorize Happio to act on your behalf for the purpose of handling any breach of the copyright to your Video Messages. Happio may at its sole discretion decide to take any legal or other measures with regards to copyright violations of your Video Messages.

d. Profile Content Representations and Warranties

You represent and warrant that:

i. you own all copyright, including intellectual property rights, in and to your Profile Content and Feedback (defined in Section 6 below) and are entitled to grant these rights to Happio, End Users and third parties (including Recipients) described in this Agreement;

ii. you have paid and will pay all fees, royalties and other payments that may be due in connection with our, our End Users' or third parties' (including Recipients) use of your Profile Content and Feedback in accordance with this Agreement;

iii. your acceptance of this Agreement and your delivery of services, including Video Messages, in accordance with this Agreement does not violate any Agreement you may have entered into with any third party

iv. your Profile Content and your Feedback does not infringe, misappropriate or in any other way make unauthorized use of copyrighted content or any other intellectual property that you are not entitled to use, and your Profile Content or Feedback does not violate any applicable laws or regulations;

v. you will not share or in any other way publish Video Messages that the End User has asked not to be displayed on your public Happio profile page;

vi. you will not contact, respond to or communicate with any End User that you meet on or through our Website in any other way than the ones expressly permitted on our Website;

vii. you will not provide your contact information to any End User, nor send marketing material, merchandise or any such items to an End User in any way not permitted by this Agreement;

viii. you will not edit, modify, alter or remove a watermark from any Video Message nor aid a third party in doing so or encourage a third party to do so;

ix. you will not ask us for permission to nor request our assistance in carrying out any of the actions described in Section 5.d (v) to 5.d (viii)

 

e. Processing of Profile Content:

All Profile Content is regarded as non-confidential and may not contain or include information that you are not entitled to distribute, such as trade secrets, or information that you do not want to be publicly available. We are not responsible for any use or distribution of Profile Content by third parties, including any personal information contained in the Profile Content. None of your Profile Content is subject to any requirement of confidentiality, neither on the part of you, our End Users or third parties (including Recipients).

f. Removal of Profile Content

We may, without further justification and without notification, refuse to accept or transfer Profile Content that you wish to upload to our Website. We may, without further justification andat our sole discretion and without notification, remove Profile Content from our Website.

 

 

g. Deletion of Happio accounts

If you delete your Happio account, you may request that we no longer store your Video Messages on our Website and that we cease to display them publicly. As mentioned in Section 5.c, we are under no obligations with regard to the use of your Video Messages by the Users you have delivered Video Messages to or by any third party with whom the Video Messages have already been shared or with whom the Video Messages are going to be shared (including Recipients) (on channels including, but not limited to, social media or third party websites or platforms).

 

6. Ownership

No part of this Agreement should be construed as a transfer of intellectual property rights from Happio, or any of our partners, to you. This includes but is not limited to rights to trademarks, software, business concepts and Website content.

You are thus not allowed to use our copyrighted content in ways not in accordance with this Agreement or without our prior written consent.

To the extent that you submit ideas, suggestions, plans or other material related to our business (individually and collectively termed "Feedback"), you acknowledge and accept that Happio is under no obligations (including obligations of confidentiality) with regard to your Feedback. By submitting Feedback, you grant Happio a non-exclusive, royalty-free, fully paid, unlimited, universal, sublicensable (through multiple tiers of sublicenses), perpetual, and irrevocable license to reproduce, license, distribute, modify, adapt, publicly perform, publicly display, create derivative works of (such as translations, adaptations or other changes), and to use your Feedback in any other way, including commercially.

You hereby waive any droit moral that you may have to Profile Content or Feedback, to the extent that this is permitted under applicable laws, and you represent and warrant that no third party holds any rights to the Feedback.

 

7. Additional Terms

a. Representations and warranties in regard to the registration of a Profile User: You represent and warrant that:

i. you have not been banned from using or accessing our Website, neither by us nor in accordance with applicable laws or regulations;

ii. you will comply with all applicable terms for any third party payment service we choose, and that you are not banned from using this payment service;

iii. you (or any Happio account registered or operated by you) have not previously been banned or removed from Happio by Happio due to violations of our Acceptable Use Policy, this Agreement or our Terms of Service; and

iv. that you are not a convicted sexual offender.

 

 

 

8. Intellectual property policy

If you find out or suspect that any infringement of intellectual property rights is happening on our Website, whether conducted by Profile Users, Users or others, you are required to notify us of this. You can send us an email at support@happio.dk. The email must include the following information:

(i) Identification of the intellectual property rights that are seemingly being infringed, (ii) identification of the material that appears to be infringing these intellectual property rights, (iii) your contact information, (iv) a statement from you that you have a good reason to believe that the use of the material  is not authorized by the owner of the intellectual property rights, nor by this person's agent or the law; and (v) a statement from you confirming that the information in the notification is correct and that you are authorized to act on behalf of the holder of the intellectual property rights.

We will then evaluate the material and, if relevant, take the necessary steps to end the infringement.

 

9. Privacy policy

We process your personal data when you visit and use our Website. Our Privacy Policy explains exactly how we collect, use and share your personal data. Our Website also uses cookies. You can read our Privacy Policy here and our cookie policy here.


10. Third party content and interactions

Our Website may contain functions and links taking you to or giving you access to third party content which is completely separated from Happio, such as other websites. Happio is not liable for any damages, losses or expenses arising from interactions with such third party content.

 

11. Your business relationship with Happio

a. You acknowledge that your relationship with Happio is not a joint venture relationship, a franchise relationship, an agent relationship or an employee relationship.

b. You represent that you are solely responsible for the payment of any taxes or comparable fees applicable to the remunerations paid to you by Happio, in accordance with applicable laws.

 

12. Changes to our Website

Happio reserves the right to change or remove our Website without prior notification.

 

 

13. Deletion or termination of Happio accounts

You may delete your Happio account at any time by going to your Happio profile page and selecting "Change profile status" ("Skift profilstatus"). We reserve the right to block access to your Happio profile. If you violate this Agreement, your permission to use our Website is revoked.

 

14. Disclaimers and limitations of liability

a. You acknowledge and accept that your use of our Website is at your own risk and that our Website is delivered to you on an "as is" and "as available" basis.

b. Happy Day Group ApS does not guarantee the accuracy nor the completeness of the content available on or through our Website, nor of content on social media accounts or any third party website affiliated or integrated with our Website. You acknowledge that Happio is not liable for: (i) errors or inaccuracies on the Website; (ii) damages to persons or materials or any other damages arising from use of our Website; (iii) any unauthorized access to or use of our servers, personal data or user data; (iv) any interruption of access to our Website; (v) malware, viruses, trojans or the like transmitted via our Website; or (vi) damages, losses, costs or expenses incurred as a result of content published or shared via our Website or the use thereof.

c. You acknowledge that all materials or information downloaded or otherwise accessed through our Website, including requests for Video Messages, is downloaded or accessed at your own risk, and you are hold sole liability for any damages, losses, costs or expenses arising from or in connection herewith. No counselling or information, whether oral or written, that you may have received from Happy Day Group ApS, can be construed as a guarantee made by Happy Day Group ApS, unless this is expressly stated.

d. You acknowledge that you may encounter content from various sources when using our Website, and that Happio is not liable for the accuracy, use value, safety, legality or immaterial rights to or relating to such content. You further understand and acknowledge that you may be exposed to offensive, indecent, defaming or harrassing content, and that Happio cannot be held liable for this.

e. To the fullest extent permitted under applicable law, you acknowledge and accept that Happy Day Group ApS will not be liable to you for indirect losses or consequential damages (including loss of profits, revenue or data).

f. To the fullest extent permitted under applicable law, our total cumulative liability to you in accordance with this Agreement is limited to and will not exceed the fees paid by Happio to you during the 12 months preceding the claim giving rise to such liability.

 

15. Indemnification

You agree to indemnify and defend Happy Day Group ApS and its parent companies, subsidiaries and affiliates from any claims, expenses, losses, damages or expenditures (including reasonable legal fees) of any kind that may arise in connection with: (a) this Agreement; (b) the use of our Website; (c) your status as a parent or guardian of a Profile User; (d) Profile Content; (e) Feedback; or (f) your participation in the Referral Program.
You are required to reasonably cooperate with us in connection with any claim directed at Happy Day Group ApS.

 

16. Arbitration

a. Arbitration: Any dispute arising out of or in connection with this Agreement, including any disputes regarding the existence, validity or termination thereof, shall be settled by arbitration administrated by The Danish Institute of Arbitration in accordance with the rules of simplified arbitration procedure adopted by The Danish Institute of Arbitration and in force at the time when such proceedings are commenced.

b. Partial invalidity: If any provision in this Section 16 is found to be invalid or unenforceable, this provision will either be regarded as sufficiently modified with the regarded to the execution of the purpose of the provision, or, if modification is not possible, it will be severed, and the rest of this Section 16 will retain full effect. This Section 16 will survive the termination of your relationship with Happio.

 

17. Other provisions

a. Force majeure: Any delay or failure in performance on the part of Happio cannot be considered a violation of Happio's obligations if the failure or delay is caused by fire, flooding, earthquakes, natural disasters, extreme weather conditions, power outages, pandemics, acts of war, terrorism, riots, civil disturbances, insurgencies, revolutions, strikes, lockouts or labor disputes, judicial verdicts, supply outages, internet delays or disturbances, telecommunications network delays or disturbances, the failure of a third party to perform, or any such causes outside of Happio's reasonable control. Happio assumes no liability for the consequences of such force majeure events.

b. Choice of law: The Agreement is subject to Danish law except for any rules governing the choice of law and venue.

c. Partial invalidity: If a provision in this Agreement is found to be invalid or unenforceable, said provision should be modified to ensure its enforceability, or, if such modification is not possible, said provision will be severed and the rest of the Agreement will retain full validity.

d. Waivers: The failure of Happio to enforce a certain right or provision in this Agreement  does not prevent Happio from enforcing this right or provision in the future and cannot be construed as a waiver of the enforcement of such a right or provision according to this Agreement.

e. Assignment: Happio can assign its rights and obligations in accordance with this Agreement at any time, for example following a sale of assets, merger, acquisition, reorganization, bankruptcy or other transaction.

 

18. Changes to this Agreement

We may change this Agreement. If we do, we will make the revised Agreement available on our Website and update the "Last updated" date at the top of this Agreement. The revised Agreement will take effect when you have accepted it (for instance by accepting the Agreement when you activate your Happio account or by accepting the revised Agreement when accessing an already activated account). In any case, the revised Agreement will take effect no later than 30 days after it has been made available.